კახეთის თელავი 1999

1.  – კარლო ურჩუხიშვილი.

2.  – გიგა იობაშვილი.

3.  – გიორგი ლეშკაშელი.

4.  – ზაზა მზექალაშვილი.

5.  – გიორგი მურადაშვილი.

7.  – ხვიჩა ბოტკოველი. 

9.  – რატი ჩუბინაშვილი.

10.  – ირაკლი შოშიაშვილი.

11.  – სანდრო კენკებაშვილი.

13.  – დათო გრიგაროვიჩი.

14.  – გიორგი მესაბილიშვილი.