ელიტ ლიგა 2007

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

ელიტ ლიგა 2007

სატურნირო მდგომარეობა 

   გ უ ნ დ ე ბ ი
1. დინ. აკადემია-2008 19 12 6 1 64-26 42
2. საბ. ბენდელა 19 12 5 2 42-20 41
3. ავაზა-1970 19 10 5 4 40-35 35
4. რუსთავი 18 7 5 6 24-21 26
5. დილა         18 6 5 7 30-35 23
6. ავაზა 18 6 4 8 36-41 22
7. ბასა-2007 17 4 5 8 26-40 17
8. საბ. სკოლა 19 4 4 11 32-58 16
9. დინ. სკოლა 19 3 5 11 33-53 14
10. ჩემპიონი 12 3 0 9 27-25 9

შენიშვნა: 25 აპრილს გამართულ მატჩზე (დინ. სკოლა – დილა) ელიტ ლიგის დებულების, კერძოდ 3.11 პუნქტის დარღვევის თანახმად დინ. სკოლას ჩაეთვალა წაგება და დაფიქსირდა ტექნიკური შედეგი 0 – 3.

„ჩემპიონი” მოიხსნა გათამაშებიდან!


კალენდარი

I    წრე
I ტური
08.04.2017 შაბათი
1 ავაზა დინ. სკოლა 6 – 3 ავაზა
2 ავაზა-1970 ჩემპიონი 2 – 1 ავაზა
3 საბ. ბენდელა რუსთავი 4 – 0 ბენდელა
4 დინ. აკად.-2008 ბასა-2007 4 – 1 დინ. აკად.
5 საბ. სკოლა დილა 2 – 2 ამერი
II ტური
11.04.2017 სამშაბათი
6 ბასა-2007 დილა 2 – 2 ახმეტელი
7 დინ. აკად.-2008 საბ. ბენდელა 2 – 2 დინ. აკად.
8 რუსთავი ავაზა 1 – 1 ფოლადი
9 საბ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 0 ამერი
10 დინ. სკოლა ავაზა-1970 2 – 2 დინ. აკად.
III ტური
20.04.2017 ხუთშაბათი
11 დილა ჩემპიონი 2 – 1 პარკი არენა
12 საბ. სკოლა დინ. სკოლა 3 – 5 ამერი
22.04.2017 შაბათი
13 ავაზა დინ. აკად.-2008 1 – 1 ავაზა
14 ავაზა-1970 რუსთავი 2 – 1 ავაზა
15 საბ. ბენდელა ბასა-2007 1 – 0 ბენდელა
IV ტური
25.04.2017 სამშაბათი
16 ბასა-2007 ჩემპიონი 1 – 5 ახმეტელი
17 დინ. სკოლა დილა 0 – 3 ტ.შ. დინ. აკად.
27.04.2017 ხუთშაბათი
18 რუსთავი საბ. სკოლა 3 – 1 ფოლადი
29.04.2017 შაბათი
19 დინ. აკად.-2008 ავაზა-1970 4 – 0 დინ. აკად.
20 საბ. ბენდელა ავაზა 7 – 3 ბენდელა
V ტური
29.04.2017 შაბათი
21 დინ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 1 დინ. აკად.
30.04.2017 კვირა
22 დილა რუსთავი 2 – 1 პარკი არენა
02.05.2017 სამშაბათი
23 საბ. სკოლა დინ. აკად.-2008 0 – 6 ამერი
06.05.2017 შაბათი
24 ავაზა ბასა-2007 4 – 0 ავაზა
25 ავაზა-1970 საბ. ბენდელა 1 – 1 ავაზა

 

VI ტური
04.05.2017 ხუთშაბათი
26 რუსთავი ჩემპიონი 2 – 0 ფოლადი
06.05.2017 შაბათი
27 დინ. აკად.-2008 დილა 6 – 2 დინ. აკად.
09.05.2017 სამშაბათი
28 ბასა-2007 დინ. სკოლა 3 – 2 ახმეტელი
13.05.2017 შაბათი
29 ავაზა ავაზა-1970 0 – 2 ავაზა
30 საბ. ბენდელა საბ. სკოლა 4 – 1 იოსებიძე
VII ტური
13.05.2017 შაბათი
31 დინ. სკოლა რუსთავი 0 – 1 დინ. აკად.
14.05.2017 კვირა
32 ჩემპიონი დინ. აკად.-2008 2 – 4  ბენდელა
16.05.2017 სამშაბათი
33 ბასა-2007 ავაზა-1970 2 – 2 ახმეტელი
34 საბ. სკოლა ავაზა 2 – 2 ამერი
18.05.2017 ხუთშაბათი  
35 დილა საბ. ბენდელა 0 – 1 პარკი არენა
VIII ტური
20.05.2017 შაბათი
36 ავაზა დილა 4 – 2 ავაზა
37 ავაზა-1970 საბ. სკოლა 4 – 1 ავაზა
38 ბასა-2007 რუსთავი 1 – 4 ახმეტელი
39 დინ. აკად.-2008 დინ. სკოლა 6 – 2 დინ. აკად.
40 საბ. ბენდელა ჩემპიონი 2 – 0 ბენდელა
IX ტური
25.05.2017 ხუთშაბათი
41 დილა ავაზა-1970 4 – 0 პარკი არენა
42 საბ. სკოლა ბასა-2007 2 – 3 ამერი
27.05.2017 შაბათი
43 დინ. სკოლა საბ. ბენდელა გადაიდო დინ. აკად.
44 რუსთავი დინ. აკად.-2008 0 – 0 ფოლადი
28.05.2017 კვირა
45 ჩემპიონი ავაზა 2 – 5 ბენდელა
X ტური
01.06.2017 ხუთშაბათი
46 ბასა-2007 დინ. აკად.-2008 გადაიდო ახმეტელი
  03.06.2017 შაბათი
47 დინ. სკოლა ავაზა 0 – 4 დინ. აკად.
48 რუსთავი საბ. ბენდელა 1 – 1 ფოლადი
04.06.2017 კვირა
49 დილა საბ. სკოლა 2 – 4 პარკი არენა
50 ჩემპიონი ავაზა-1970 7 – 0 ბენდელა
XI ტური
08.06.2017 ხუთშაბათი
51 საბ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 1 ამერი
10.06.2017 შაბათი
52 ავაზა რუსთავი 2 – 1 ავაზა
53 ავაზა-1970 დინ. სკოლა 2 – 1 ავაზა
54 საბ. ბენდელა დინ. აკად.-2008 2 – 4 იოსებიძე
11.06.2017 კვირა
55 დილა ბასა-2007 1 – 2 პარკი არენა
XII ტური
15.06.2017 ხუთშაბათი
56 ბასა-2007 საბ. ბენდელა 1 – 1 ახმეტელი
57 რუსთავი ავაზა-1970 2 – 0 ფოლადი
17.06.2017 შაბათი
58 დინ. სკოლა საბ. სკოლა 3 – 3 დინ. აკად.
59 დინ. აკად.-2008 ავაზა 5 – 2 დინ. აკად.
18.06.2017 კვირა
60 ჩემპიონი დილა 7 – 1 ბენდელა
XIII ტური
22.06.2017 ხუთშაბათი
61 საბ. სკოლა რუსთავი 2 – 3 ამერი
24.06.2017 შაბათი
62 ავაზა საბ. ბენდელა გადაიდო ავაზა
63 ავაზა-1970 დინ. აკად.-2008 3 – 3 ავაზა
  25.06.2017 კვირა
64 დილა დინ. სკოლა 1 – 1 პარკი არენა
65 ჩემპიონი ბასა-2007 19*00 ბენდელა
II    წრე
გადადებული მატჩი:
13.09.2017 ოთხშაბათი
1 ბასა-2007 დინ. აკად.-2008 0 – 1 ახმეტელი
XIV ტური
16.09.2017 შაბათი
66 ბასა-2007 ავაზა 3 – 1 ახმეტელი
67 დინ.აკად.-2008 საბ. სკოლა 7 – 1 დინ. აკად.
68 საბ. ბენდელა ავაზა-1970 0 – 2 იოსებიძე
17.09.2017 კვირა
69 რუსთავი დილა გორი 0 – 0 ფოლადი
70 დინ. სკოლა ისვენებს.
19.09.2017 სამშაბათი
გადადებული მატჩი:
! დინ. სკოლა საბ. ბენდელა 1 – 3 დინ. აკად.
XV ტური
21.09.2017 ხუთშაბათი
71 დილა გორი დინ.აკად.-2008 3 – 2 პარკი არენა
72 საბ. სკოლა საბ. ბენდელა 1 – 2 ამერი
23.09.2017 შაბათი
73 ავაზა-1970 ავაზა 4 – 0 ავაზა
74 დინ. სკოლა ბასა-2007 1 – 1 დინ. აკად.
74 რუსთავი ისვენებს.
XVI ტური
26.09.2017 სამშაბათი
75 ბასა-2007 ავაზა-1970 1 -2 ახმეტელი
გადადებული მატჩი:
! ავაზა საბ. ბენდელა 0 – 4 ავაზა
28.09.2017 ხუთშაბათი
76 რუსთავი დინ. სკოლა 2 – 0 ფოლადი
30.09.2017 შაბათი
77 ავაზა საბ. სკოლა 0 – 1 ავაზა
78 საბ. ბენდელა დილა გორი 1 – 0 ბენდელა
79 დინ.აკად.-2008 ისვენებს.
XVII ტური
01.10.2017 კვირა
80 რუსთავი ბასა-2007 გადაიდო ფოლადი
03.10.2017 სამშაბათი
81 დინ. სკოლა დინ.აკად.-2008 3 – 3 დინ. აკად.
82 საბ. სკოლა ავაზა-1970 1 – 6 ამერი
05.10.2017 ოთხშაბათი
83 დილა გორი ავაზა გადაიდო პარკი არენა
84 საბ. ბენდელა ისვენებს.
XVIII ტური
07.10.2017 შაბათი
85 ავაზა-1970 დილა გორი 1 – 1 ავაზა
86 ბასა-2007 საბ. სკოლა 3 – 3 ახმეტელი
87 დინ.აკად.-2008 რუსთავი 2 – 0 დინ. აკად.
88 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა 4 – 2 იოსებიძე
89 ავაზა ისვენებს.
XIX ტური
10.10.2017 სამშაბათი
90 დინ.აკად.-2008 ბასა-2007 4 – 2 დინ. აკად.
91 საბ. სკოლა დილა გორი 0 – 2 ამერი
14.10.2017 შაბათი
92 ავაზა დინ. სკოლა 0 – 2 ავაზა
93 ბასა-2007 დილა გორი 28.10 12*00 ახმეტელი
94 საბ. ბენდელა რუსთავი 2 – 1 იოსებიძე
95 ავაზა-1970 ისვენებს.
XX ტური
17.10.2017 სამშაბათი
96 რუსთავი ავაზა 1 – 1 ფოლადი
97 დინ.აკად.-2008 საბ. ბენდელა 0 – 0 დინ. აკად.
98 დინ. სკოლა ავაზა-1970 3 – 5 დინ. აკად.
99 საბ. სკოლა ისვენებს.
XXI ტური
21.10.2017 შაბათი
100 ავაზა დინ.აკად.-2008 10*30 ავაზა
101 ავაზა-1970 რუსთავი 12*30 ავაზა
102 საბ. ბენდელა ბასა-2007 17*00 ბენდელა
103 საბ. სკოლა დინ. სკოლა 18*00 ამერი
104 დილა გორი ისვენებს.
XXII ტური
24.10.2017 სამშაბათი
105 დინ.აკად.-2008 ავაზა-1970 18*00 დინ. აკად.
106 დინ. სკოლა დილა გორი 20*00 დინ. აკად.
28.10.2017 შაბათი
107 საბ. ბენდელა ავაზა 17*00 იოსებიძე
108 რუსთავი საბ. სკოლა 18*00 ფოლადი
109 ბასა-2007 ისვენებს.
XXIII ტური
02.11.2017 ხუთშაბათი
110 დილა გორი რუსთავი 17*00 პარკი არენა
111 საბ. სკოლა დინ.აკად.-2008 19*00 ამერი
04.11.2017 შაბათი
112 ავაზა ბასა-2007 10*30 ავაზა
113 ავაზა-1970 საბ. ბენდელა 17*00 იოსებიძე
114 დინ. სკოლა ისვენებს.
XXIV ტური
07.11.2017 სამშაბათი
115 ბასა-2007 დინ. სკოლა 16*00 ახმეტელი
116 დინ.აკად.-2008 დილა გორი 18*00 დინ. აკად.
10.11.2017 პარასკევი
117 ავაზა ავაზა-1970 11*00 ავაზა
11.11.2017 შაბათი
118 საბ. ბენდელა საბ. სკოლა 17*00 იოსებიძე
119 რუსთავი ისვენებს.
XXV ტური
11.11.2017 შაბათი
120 დინ. სკოლა რუსთავი 13*00 დინ. აკად.
14.11.2017 სამშაბათი
121 ბასა-2007 ავაზა-1970 16*00 ახმეტელი
122 დილა გორი საბ. ბენდელა 17*00 პარკი არენა
123 საბ. სკოლა ავაზა 19*00 ამერი
124 დინ.აკად.-2008 ისვენებს.
XXVI ტური
18.11.2017 შაბათი
125 ავაზა დილა გორი 10*30 ავაზა
126 ავაზა-1970 საბ. სკოლა 12*00 ავაზა
127 ბასა-2007 რუსთავი 13*00 ახმეტელი
128 დინ.აკად.-2008 დინ. სკოლა 13*00 დინ. აკად.
129 საბ. ბენდელა ისვენებს.
XXVII ტური
23.11.2017 ხუთშაბათი
130 რუსთავი დინ.აკად.-2008 16*00 ფოლადი
131 დილა გორი ავაზა-1970 17*00 პარკი არენა
132 საბ. სკოლა ბასა-2007 19*00 ამერი
133 დინ. სკოლა საბ. ბენდელა 20*00 დინ. აკად.
134 ავაზა ისვენებს.

Leave a Reply