ელიტ ლიგა 2007

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

ელიტ ლიგა 2007

სატურნირო მდგომარეობა  

   გ უ ნ დ ე ბ ი
1. დინ. აკადემია-2008 12 8 4 0 45-17 28
2. საბ. ბენდელა 11 6 4 1 26-13 22
3. ავაზა 12 6 3 3 34-26 21
4. რუსთავი 13 6 3 4 20-16 21
5. ავაზა-1970 13 5 4 4 20-29 19
6. დილა         13 4 3 6 24-31 15
7. ბასა-2007 11 3 3 5 16-28 12
8. საბ. სკოლა 13 3 3 7 25-38 12
9. დინ. სკოლა 12 2 3 7 21-35 9
10. ჩემპიონი 12 3 0 9 27-25 9

შენიშვნა: 25 აპრილს გამართულ მატჩზე (დინ. სკოლა – დილა) ელიტ ლიგის დებულების, კერძოდ 3.11 პუნქტის დარღვევის თანახმად დინ. სკოლას ჩაეთვალა წაგება და დაფიქსირდა ტექნიკური შედეგი 0 – 3.


კალენდარი

I    წრე
I ტური
08.04.2017 შაბათი
1 ავაზა დინ. სკოლა 6 – 3 ავაზა
2 ავაზა-1970 ჩემპიონი 2 – 1 ავაზა
3 საბ. ბენდელა რუსთავი 4 – 0 ბენდელა
4 დინ. აკად.-2008 ბასა-2007 4 – 1 დინ. აკად.
5 საბ. სკოლა დილა 2 – 2 ამერი
II ტური
11.04.2017 სამშაბათი
6 ბასა-2007 დილა 2 – 2 ახმეტელი
7 დინ. აკად.-2008 საბ. ბენდელა 2 – 2 დინ. აკად.
8 რუსთავი ავაზა 1 – 1 ფოლადი
9 საბ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 0 ამერი
10 დინ. სკოლა ავაზა-1970 2 – 2 დინ. აკად.
III ტური
20.04.2017 ხუთშაბათი
11 დილა ჩემპიონი 2 – 1 პარკი არენა
12 საბ. სკოლა დინ. სკოლა 3 – 5 ამერი
22.04.2017 შაბათი
13 ავაზა დინ. აკად.-2008 1 – 1 ავაზა
14 ავაზა-1970 რუსთავი 2 – 1 ავაზა
15 საბ. ბენდელა ბასა-2007 1 – 0 ბენდელა
IV ტური
25.04.2017 სამშაბათი
16 ბასა-2007 ჩემპიონი 1 – 5 ახმეტელი
17 დინ. სკოლა დილა 0 – 3 ტ.შ. დინ. აკად.
27.04.2017 ხუთშაბათი
18 რუსთავი საბ. სკოლა 3 – 1 ფოლადი
29.04.2017 შაბათი
19 დინ. აკად.-2008 ავაზა-1970 4 – 0 დინ. აკად.
20 საბ. ბენდელა ავაზა 7 – 3 ბენდელა
V ტური
29.04.2017 შაბათი
21 დინ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 1 დინ. აკად.
30.04.2017 კვირა
22 დილა რუსთავი 2 – 1 პარკი არენა
02.05.2017 სამშაბათი
23 საბ. სკოლა დინ. აკად.-2008 0 – 6 ამერი
06.05.2017 შაბათი
24 ავაზა ბასა-2007 4 – 0 ავაზა
25 ავაზა-1970 საბ. ბენდელა 1 – 1 ავაზა

 

VI ტური
04.05.2017 ხუთშაბათი
26 რუსთავი ჩემპიონი 2 – 0 ფოლადი
06.05.2017 შაბათი
27 დინ. აკად.-2008 დილა 6 – 2 დინ. აკად.
09.05.2017 სამშაბათი
28 ბასა-2007 დინ. სკოლა 3 – 2 ახმეტელი
13.05.2017 შაბათი
29 ავაზა ავაზა-1970 0 – 2 ავაზა
30 საბ. ბენდელა საბ. სკოლა 4 – 1 იოსებიძე
VII ტური
13.05.2017 შაბათი
31 დინ. სკოლა რუსთავი 0 – 1 დინ. აკად.
14.05.2017 კვირა
32 ჩემპიონი დინ. აკად.-2008 2 – 4  ბენდელა
16.05.2017 სამშაბათი
33 ბასა-2007 ავაზა-1970 2 – 2 ახმეტელი
34 საბ. სკოლა ავაზა 2 – 2 ამერი
18.05.2017 ხუთშაბათი  
35 დილა საბ. ბენდელა 0 – 1 პარკი არენა
VIII ტური
20.05.2017 შაბათი
36 ავაზა დილა 4 – 2 ავაზა
37 ავაზა-1970 საბ. სკოლა 4 – 1 ავაზა
38 ბასა-2007 რუსთავი 1 – 4 ახმეტელი
39 დინ. აკად.-2008 დინ. სკოლა 6 – 2 დინ. აკად.
40 საბ. ბენდელა ჩემპიონი 2 – 0 ბენდელა
IX ტური
25.05.2017 ხუთშაბათი
41 დილა ავაზა-1970 4 – 0 პარკი არენა
42 საბ. სკოლა ბასა-2007 2 – 3 ამერი
27.05.2017 შაბათი
43 დინ. სკოლა საბ. ბენდელა გადაიდო დინ. აკად.
44 რუსთავი დინ. აკად.-2008 0 – 0 ფოლადი
28.05.2017 კვირა
45 ჩემპიონი ავაზა 2 – 5 ბენდელა
X ტური
01.06.2017 ხუთშაბათი
46 ბასა-2007 დინ. აკად.-2008 გადაიდო ახმეტელი
  03.06.2017 შაბათი
47 დინ. სკოლა ავაზა 0 – 4 დინ. აკად.
48 რუსთავი საბ. ბენდელა 1 – 1 ფოლადი
04.06.2017 კვირა
49 დილა საბ. სკოლა 2 – 4 პარკი არენა
50 ჩემპიონი ავაზა-1970 7 – 0 ბენდელა
XI ტური
08.06.2017 ხუთშაბათი
51 საბ. სკოლა ჩემპიონი 2 – 1 ამერი
10.06.2017 შაბათი
52 ავაზა რუსთავი 2 – 1 ავაზა
53 ავაზა-1970 დინ. სკოლა 2 – 1 ავაზა
54 საბ. ბენდელა დინ. აკად.-2008 2 – 4 იოსებიძე
11.06.2017 კვირა
55 დილა ბასა-2007 1 – 2 პარკი არენა
XII ტური
15.06.2017 ხუთშაბათი
56 ბასა-2007 საბ. ბენდელა 1 – 1 ახმეტელი
57 რუსთავი ავაზა-1970 2 – 0 ფოლადი
17.06.2017 შაბათი
58 დინ. სკოლა საბ. სკოლა 3 – 3 დინ. აკად.
59 დინ. აკად.-2008 ავაზა 5 – 2 დინ. აკად.
18.06.2017 კვირა
60 ჩემპიონი დილა 7 – 1 ბენდელა
XIII ტური
22.06.2017 ხუთშაბათი
61 საბ. სკოლა რუსთავი 2 – 3 ამერი
24.06.2017 შაბათი
62 ავაზა საბ. ბენდელა გადაიდო ავაზა
63 ავაზა-1970 დინ. აკად.-2008 3 – 3 ავაზა
  25.06.2017 კვირა
64 დილა დინ. სკოლა 1 – 1 პარკი არენა
65 ჩემპიონი ბასა-2007 19*00 ბენდელა

Leave a Reply