თბილისის ლიგა 2005

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2005

შენიშვნა: „დინ. სკოლა” მოხსნილია გათამაშებიდან!


კალენდარი

I    წრე
I ტური
22.04.2017 შაბათი
1 ლოკომოტივი სიონი 11*00 საგურამო
2 ივერია საქ. უნივერს. 12*00 ხაშ. ცენტრ.
3 დინ. სკოლა 35 სკოლა 14*00 დინ. აკად.
4 საბ. ბენდელა მთ. გლობუსი 15*30 ბენდელა
23.04.2017 კვირა
6 ოლიმპიკი 35 სკოლა-2 11*00 ოლიმპიკი
7 ავაზა-1970 დიდუბე-2014 21.04. 19*00 ავაზა
8 ლომები ისვენებს.
II ტური
25.04.2017 სამშაბათი
8 საქ. უნივერს. საბ. ბენდელა 18*00 საქ. უნივ.
26.04.2017 ოთხშაბათი
9 ოლიმპიკი 35 სკოლა 17*00 ოლიმპიკი
10 სიონი ივერია 17*00 რატევანი
11 ლომები დინ. სკოლა 17*30 ედელვეისი
27.04.2017 ხუთშაბათი
12 35 სკოლა-2 დიდუბე-2014 28.04 15*30 35 სკოლა
28.04.2017 პარასკევი
13 ავაზა-1970 ლოკომოტივი 20*15 ავაზა
14 მთ. გლობუსი ისვენებს.
III ტური
29.04.2017 შაბათი
15 მთ. გლობუსი საქ. უნივერს. 14*00 ხილიანი
16 საბ. ბენდელა სიონი 18*00 ბენდელა
30.04.2017 კვირა
17 ოლიმპიკი ლომები 11*00 ოლიმპიკი
03.05.2017 ოთხშაბათი
18 დიდუბე-2014 35 სკოლა 17*00 დუშეთი
19 35 სკოლა-2 ლოკომოტივი 15*30 35 სკოლა
20 ივერია ავაზა-1970 გადაიდო ხაშ. ცენტრ.
21 დინ. სკოლა ისვენებს.
IV ტური
04.05.2017 ხუთშაბათი
22 35 სკოლა-2 ივერია 15*30 35 სკოლა
23 35 სკოლა ლოკომოტივი 16*30 35 სკოლა
24 სიონი მთ. გლობუსი გადაიდო რატევანი
05.05.2017 პარასკევი
25 ლომები დიდუბე-2014 17*00 ედელვეისი
26 დინ. სკოლა ოლიმპიკი 20*00 დინ. აკად.
27 ავაზა-1970 საბ. ბენდელა 20*15 ავაზა
28 საქ. უნივერს. ისვენებს.
V ტური
10.05.2017 ოთხშაბათი
29 დიდუბე-2014 დინ. სკოლა 11.05 17*00 დუშეთი
30 ლოკომოტივი ლომები 17*00 საგურამო
31 ივერია 35 სკოლა 17*00 ხაშ. ცენტრ.
11.05.2017 ხუთშაბათი
32 35 სკოლა-2 საბ. ბენდელა 15*30 35 სკოლა
33 მთ. გლობუსი ავაზა-1970 12.05 14*00 ხილიანი
34 საქ. უნივერს. სიონი 18*00 საქ. უნივ.
35 ოლიმპიკი ისვენებს.
VI ტური
16.05.2017 სამშაბათი
36 საქ. უნივერს. ავაზა-1970 18*00 საქ. უნივ.
17.05.2017 ოთხშაბათი
37 35 სკოლა საბ. ბენდელა 16*30 35 სკოლა
38 ლომები ივერია 17*30 ედელვეისი
39 ოლიმპიკი დიდუბე-2014 15.05 16*00 ოლიმპიკი
40 დინ. სკოლა ლოკომოტივი 20*00 დინ. აკად.
18.05.2017 ხუთშაბათი
41 35 სკოლა-2 მთ. გლობუსი 15*30 35 სკოლა
42 სიონი ისვენებს.
VII ტური
20.05.2017 შაბათი
43 საბ. ბენდელა ლომები 19*00 ბენდელა
21.05.2017 კვირა
44 ლოკომოტივი ოლიმპიკი 11*00 საგურამო
45 ივერია დინ. სკოლა 23.05 12*00 ხაშ. ცენტრ.
46 მთ. გლობუსი 35 სკოლა 14*00 ხილიანი
47 სიონი ავაზა-1970 14*00 რატევანი
48 საქ. უნივერს. 35 სკოლა-2 16*00 საქ. უნივ.
49 დიდუბე-2014 ისვენებს.
VIII ტური
03.06.2017 შაბათი
50 ოლიმპიკი ივერია 11*00 ოლიმპიკი
51 დინ. სკოლა საბ. ბენდელა 13*00 დინ. აკად.
04.06.2017 კვირა
52 35 სკოლა-2 სიონი 12*30 35 სკოლა
53 ლომები მთ. გლობუსი 14*30 ედელვეისი
54 დიდუბე-2014 ლოკომოტივი 15*00 დუშეთი
55 35 სკოლა საქ. უნივერს. გადაიდო 35 სკოლა
56 ავაზა-1970 ისვენებს.
IX ტური
10.06.2017 შაბათი
57 საბ. ბენდელა ოლიმპიკი 18*00 ბენდელა
11.06.2017 კვირა
58 ივერია დიდუბე-2014 12*00 ხაშ. ცენტრ.
59 35 სკოლა-2 ავაზა-1970 12*30 35 სკოლა
60 სიონი 35 სკოლა 14*00 რატევანი
61 საქ. უნივერს. ლომები 16*00 საქ. უნივ.
62 მთ. გლობუსი დინ. სკოლა 18*00 ხილიანი
63 ლოკომოტივი ისვენებს.
X ტური
18.06.2017 კვირა
64 ლოკომოტივი ივერია 11*00 საგურამო
65 ოლიმპიკი მთ. გლობუსი 11*00 ოლიმპიკი
66 ლომები სიონი 15*00 ედელვეისი
67 დიდუბე-2014 საბ. ბენდელა 15*00 დუშეთი
68 საქ. უნივერს. დინ. სკოლა 16*00 საქ. უნივ.
69 35 სკოლა ავაზა-1970 17*00 35 სკოლა
70 35 სკოლა-2 ისვენებს.
XI ტური
23.06.2017 პარასკევი
71 ავაზა-1970 ლომები 20*15 ავაზა
24.06.2017 შაბათი
72 საბ. ბენდელა ლოკომოტივი 18*00 ბენდელა
25.06.2017 კვირა
73 35 სკოლა-2 35 სკოლა 12*30 35 სკოლა
74 სიონი დინ. სკოლა 14*00 რატევანი
75 საქ. უნივერს. ოლიმპიკი 16*00 საქ. უნივ.
76 მთ. გლობუსი დიდუბე-2014 18*00 ხილიანი
77 ივერია ისვენებს.
XII ტური
28.06.2017 ოთხშაბათი
78 დიდუბე-2014 საქ. უნივერს. 14*00 დუშეთი
79 ლოკომოტივი მთ. გლობუსი 17*00 საგურამო
80 ივერია საბ. ბენდელა 17*00 ხაშ. ცენტრ.
81 ოლიმპიკი სიონი 18*00 ოლიმპიკი
30.06.2017 პარასკევი
82 ლომები 35 სკოლა-2 17*00 ედელვეისი
83 დინ. სკოლა ავაზა-1970 20*00 დინ. აკად.
84 35 სკოლა ისვენებს.
II    წრე
XIII ტური
13.09.2017 ოთხშაბათი
85 სიონი ლოკომოტივი 15*00 რატევანი
86 მთ. გლობუსი საბ. ბენდელა 16*00 ხილიანი
87 დიდუბე-2014 ავაზა-1970 16*00 დუშეთი
14.09.2017 ხუთშაბათი
88 35 სკოლა დინ. სკოლა 15*30 35 სკოლა
89 საქ. უნივერს. ივერია 16*00 საქ. უნივ.
90 35 სკოლა-2 ოლიმპიკი 16*30 35 სკოლა
91 ლომები ისვენებს.
XIV ტური
16.09.2017 შაბათი
92 საბ. ბენდელა საქ. უნივერს. 17.09 11*00 ბენდელა
20.09.2017 ოთხშაბათი
93 ივერია სიონი 16*00 ხაშ. ცენტრ.
94 ლოკომოტივი ავაზა-1970 17*00 საგურამო
95 დიდუბე-2014 35 სკოლა-2 17*00 დუშეთი
96 დინ. სკოლა ლომები 20*00 დინ. აკად.
21.09.2017 ხუთშაბათი
97 35 სკოლა ოლიმპიკი 15*30 35 სკოლა
98 მთ. გლობუსი ისვენებს.
XV ტური
26.09.2017 სამშაბათი
99 სიონი საბ. ბენდელა 16*00 რატევანი
100 საქ. უნივერს. მთ. გლობუსი 17*00 საქ. უნივ.
27.09.2017 ოთხშაბათი
101 35 სკოლა დიდუბე-2014 15*00 35 სკოლა
28.09.2017 ხუთშაბათი
102 ლომები ოლიმპიკი 17*00 ედელვეისი
29.09.2017 პარასკევი
103 ავაზა-1970 ივერია 20*15 ავაზა
104 დინ. სკოლა ისვენებს.
XVI ტური
30.09.2017 შაბათი
105 მთ. გლობუსი სიონი 17*00 ხილიანი
106 საბ. ბენდელა ავაზა-1970 18*00 ბენდელა
01.10.2017 კვირა
107 ლოკომოტივი 35 სკოლა 11*00 საგურამო
108 ივერია 35 სკოლა-2 12*00 ხაშ. ცენტრ.
109 დიდუბე-2014 ლომები 15*00 დუშეთი
110 ოლიმპიკი დინ. სკოლა 16*00 ოლიმპიკი
111 საქ. უნივერს. ისვენებს.
XVII ტური
04.10.2017 ოთხშაბათი
112 სიონი საქ. უნივერს. 16*00 რატევანი
113 ლომები ლოკომოტივი 16*00 ედელვეისი
114 დინ. სკოლა დიდუბე-2014 20*00 დინ. აკად.
05.10.2017 ხუთშაბათი
115 35 სკოლა ივერია 15*30 35 სკოლა
06.10.2017 პარასკევი
116 ავაზა-1970 მთ. გლობუსი 20*15 ავაზა
07.10.2017 შაბათი
117 საბ. ბენდელა 35 სკოლა-2 18*00 ბენდელა
118 ოლიმპიკი ისვენებს.
XVIII ტური
08.10.2017 კვირა
119 ლოკომოტივი დინ. სკოლა 11*00 საგურამო
120 დიდუბე-2014 ოლიმპიკი 15*00 დუშეთი
10.10.2017 სამშაბათი
121 მთ. გლობუსი 35 სკოლა-2 16*00 ხილიანი
11.10.2017 ოთხშაბათი
122 ივერია ლომები 16*00 ხაშ. ცენტრ.
13.10.2017 პარასკევი
123 ოლიმპიკი ლოკომოტივი 16*00 ოლიმპიკი
124 ავაზა-1970 საქ. უნივერს. 20*15 ავაზა
14.10.2017 შაბათი
125 დინ. სკოლა ივერია 14*00 დინ. აკად.
126 საბ. ბენდელა 35 სკოლა 18*00 ბენდელა
127 სიონი ისვენებს.
XIX ტური
16.10.2017 ორშაბათი
128 ლომები საბ. ბენდელა 16*00 ედელვეისი
18.10.2017 ოთხშაბათი
129 ლოკომოტივი დიდუბე-2014 16*00 საგურამო
19.10.2017 ხუთშაბათი
130 35 სკოლა მთ. გლობუსი 15*00 35 სკოლა
131 35 სკოლა-2 საქ. უნივერს. 16*00 35 სკოლა
132 დიდუბე-2014 ისვენებს.
XX ტური
20.10.2017 პარასკევი
133 ივერია ოლიმპიკი 16*00 ხაშ. ცენტრ.
134 ავაზა-1970 სიონი 20*15 ავაზა
21.10.2017 შაბათი
135 დინ. სკოლა მთ. გლობუსი 13*00 დინ. აკად.
136 ლომები საქ. უნივერს. 16*00 ედელვეისი
22.10.2017 კვირა
137 ავაზა-1970 35 სკოლა-2 15*00 ავაზა
138 35 სკოლა სიონი 16*00 35 სკოლა
XXI ტური
24.10.2017 სამშაბათი
139 მთ. გლობუსი ლომები 16*00 ხილიანი
140 საქ. უნივერს. 35 სკოლა 26.10 15*00 საქ. უნივ.
141 სიონი 35 სკოლა-2 16*00 რატევანი
142 ავაზა-1970 ისვენებს.
25.10.2017 ოთხშაბათი
143 დიდუბე-2014 ივერია 16*00 დუშეთი
144 ოლიმპიკი საბ. ბენდელა 16*00 ოლიმპიკი
28.10.2017 შაბათი
145 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა 18*00 ბენდელა
146 ლოკომოტივი ისვენებს.
XXII ტური
01.11.2017 ოთხშაბათი
147 დინ. სკოლა საქ. უნივერს. 20*00 დინ. აკად.
02.11.2017 ხუთშაბათი
148 სიონი ლომები 16*00 რატევანი
149 მთ. გლობუსი ოლიმპიკი 16*00 ხილიანი
150 ივერია ლოკომოტივი 16*00 ხაშ. ცენტრ.
03.11.2017 პარასკევი
151 ავაზა-1970 35 სკოლა 20*15 ავაზა
04.11.2017 შაბათი
152 საბ. ბენდელა დიდუბე-2014 18*00 ბენდელა
153 35 სკოლა-2 ისვენებს.
XXIII ტური
08.11.2017 ოთხშაბათი
154 ლოკომოტივი საბ. ბენდელა 14*00 საგურამო
155 დიდუბე-2014 მთ. გლობუსი 16*00 დუშეთი
156 ოლიმპიკი საქ. უნივერს. 16*00 ოლიმპიკი
157 ლომები ავაზა-1970 16*00 ედელვეისი
158 დინ. სკოლა სიონი 20*00 დინ. აკად.
09.11.2017 ხუთშაბათი
159 35 სკოლა 35 სკოლა-2 15*30 35 სკოლა
160 ივერია ისვენებს.
XXIV ტური
15.11.2017 ოთხშაბათი
161 სიონი ოლიმპიკი 16*00 რატევანი
162 მთ. გლობუსი ლოკომოტივი 16*00 ხილიანი
16.11.2017 ხუთშაბათი
163 35 სკოლა-2 ლომები 15*30 35 სკოლა
17.11.2017 პარასკევი
164 საქ. უნივერს. დიდუბე-2014 16*00 საქ. უნივ.
165 ავაზა-1970 დინ. სკოლა 20*15 ავაზა
18.11.2017 შაბათი
166 საბ. ბენდელა ივერია 18*00 ბენდელა
167 35 სკოლა ისვენებს.
XXV ტური
21.11.2017 სამშაბათი
168 სიონი დიდუბე-2014 15*00 რატევანი
169 საქ. უნივერს. ლოკომოტივი 18*00 საქ. უნივ.
23.11.2017 ხუთშაბათი
170 35 სკოლა-2 დინ. სკოლა 15*30 35 სკოლა
171 მთ. გლობუსი ივერია 17*00 ხილიანი
172 35 სკოლა ლომები 17*00 35 სკოლა
24.11.2017 პარასკევი
173 ავაზა-1970 ოლიმპიკი 20*15 ავაზა
174 საბ. ბენდელა ისვენებს.
XXVI ტური
26.11.2017 კვირა
175 ივერია მთ. გლობუსი 12*00 ხაშ. ცენტრ.
176 ლოკომოტივი საქ. უნივერს. 12*00 საგურამო
177 დიდუბე-2014 სიონი 15*00 დუშეთი
27.11.2017 ორშაბათი
178 ლომები 35 სკოლა 17*00 ედელვეისი
179 დინ. სკოლა 35 სკოლა-2 20*00 დინ. აკად.
29.11.2017 ორშაბათი
180 ოლიმპიკი ავაზა-1970 16*00 ოლიმპიკი
181 საბ. ბენდელა ისვენებს.

2 Responses

  1. მმმ

    სატურნირო მდგომარეობა სად შეიძლება ვნახოთ გუნდების?

    1. Ana Elikashvili

      თბილისის ლიგის 2005-6-7-8-9 წლიანებში არ ფიქსირდება შედეგები, შესაბამისად სატურნირო მდგომარეობას ვერ ნახავთ.

Leave a Reply