თბილისის ლიგა 2006

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2006

კალენდარი

I    წრე
I ტური
21.04.2017 პარასკევი
1 ოლიმპიკი ნ. დინამო 15*30 ოლიმპიკი
22.04.2017 შაბათი
2 მორკინალი თ.ს. აკადემია 11*00 მუხ. 175 სკ.
3 ლოკომოტივი იბერია-2017 13*00 საგურამო
4 ბასა-2006 იბერია-2010 23.04 12*00 ახმეტ. თეატ.
5 ივერია სიონი 13*00 ხაშ. ცენტრ.
6 საბ. იოსებიძე გურჯ. ალაზ. 15*30 იოსებიძე
7 დინ. სკოლა-2 ისვენებს.
II ტური
26.04.2017 ოთხშაბათი
8 მორკინალი იბერია-2010 15*00 მუხ. 175 სკ.
9 სიონი ბასა-2006 16*00 რატევანი
10 ივერია იბერია-2017 გადაიდო ხაშ. ცენტრ.
11 გურჯ. ალაზ. ლოკომოტივი 17*00 გურჯ. ცენ.
12 დინ. სკოლა-2 ოლიმპიკი 20*00 დინ. აკად.
27.04.2017 ხუთშაბათი
13 ნ. დინამო საბ. იოსებიძე 18*00 ახმეტ. თეატ.
14 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
III ტური
29.04.2017 შაბათი
15 მორკინალი სიონი 11*00 მუხ. 175 სკ.
16 ლოკომოტივი ნ. დინამო 12*00 საგურამო
17 ივერია გურჯ. ალაზ. 12*00 ხაშ. ცენტრ.
18 ბასა-2006 იბერია-2017 12*30 ახმეტ. თეატ.
19 თ.ს. აკადემია იბერია-2010 14*00 თ.ს. აკად.
20 საბ. იოსებიძე დინ. სკოლა-2 15*30 იოსებიძე
21 ოლიმპიკი ისვენებს.
IV ტური
03.05.2017 ოთხშაბათი
22 ოლიმპიკი საბ. იოსებიძე 15*30 ოლიმპიკი
23 მორკინალი იბერია-2017 გადაიდო მუხ. 175 სკ.
24 გურჯ. ალაზ. ბასა-2006 17*00 გურჯ. ცენ.
25 დინ. სკოლა-2 ლოკომოტივი 20*00 დინ. აკად.
04.05.2017 ხუთშაბათი
26 სიონი თ.ს. აკადემია გადაიდო რატევანი
27 ნ. დინამო ივერია 18*00 ახმეტ. თეატ.
28 იბერია-2010 ისვენებს.
V ტური
06.05.2017 შაბათი
29 მორკინალი გურჯ. ალაზ. 11*00 მუხ. 175 სკ.
30 ლოკომოტივი ოლიმპიკი 12*00 საგურამო
31 ივერია დინ. სკოლა-2 12*00 ხაშ. ცენტრ.
32 ბასა-2006 ნ. დინამო გადაიდო ახმეტ. თეატ.
33 თ.ს. აკადემია იბერია-2017 14*00 თ.ს. აკად.
34 სიონი იბერია-2010 08.05 17*00 რატევანი
35 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
VI ტური
10.05.2017 ოთხშაბათი
36 იბერია-2017 იბერია-2010 12.05 18*30 ჯიქია
37 ოლიმპიკი ივერია 23.05 17*00 ოლიმპიკი
38 გურჯ. ალაზ. თ.ს. აკადემია 12.05 15*00 გურჯ. ცენ.
39 ბასა-2006 დინ. სკოლა-2 19*15 ახმეტ. თ.
11.05.2017 ხუთშაბათი
40 ლოკომოტივი საბ. იოსებიძე 16*00 საგურამო
41 ნ. დინამო მორკინალი 18*00 ახმეტ. თეატ.
42 სიონი ისვენებს.
VII ტური
14.05.2017 კვირა
43 მორკინალი დინ. სკოლა-2 10*30 მუხ. 175 სკ.
44 ივერია საბ. იოსებიძე 12*00 ხაშ. ცენტრ.
45 ბასა-2006 ოლიმპიკი 12*00 ახმეტ. თეატ.
46 თ.ს. აკადემია ნ. დინამო 14*00 თ.ს. აკად.
47 გურჯ. ალაზ. იბერია-2010 17*00 გურჯ. ცენ.
48 სიონი იბერია-2017 17*00 რატევანი
49 ლოკომოტივი ისვენებს.
VIII ტური
21.05.2017 კვირა
50 ნ. დინამო იბერია-2010 12*00 ახმეტ. თეატ.
51 ლოკომოტივი ივერია 12*00 საგურამო
52 დინ. სკოლა-2 თ.ს. აკადემია 14*00 დინ. აკად.
53 ოლიმპიკი მორკინალი 15*30 ოლიმპიკი
54 საბ. იოსებიძე ბასა-2006 15*30 იოსებიძე
55 გურჯ. ალაზ. სიონი 17*00 გურჯ. ცენ.
56 იბერია-2017 ისვენებს.
IX ტური
03.06.2017 შაბათი
57 მორკინალი საბ. იოსებიძე 26.05 11*00 იოსებიძე
58 ბასა-2006 ლოკომოტივი 12*00 ახმეტ. თეატ.
59 თ.ს. აკადემია ოლიმპიკი 14*00 თ.ს. აკად.
60 დინ. სკოლა-2 იბერია-2010 24.05 19*00 დინ. აკად.
61 სიონი ნ. დინამო 14*00 რატევანი
62 გურჯ. ალაზ. იბერია-2017 გადაიდო გურჯ. ცენ.
63 ივერია ისვენებს.
X ტური
10.06.2017 შაბათი
64 ნ. დინამო იბერია-2017 12*00 ახმეტ. თეატ.
65 ლოკომოტივი მორკინალი 12*00 საგურამო
66 ივერია ბასა-2006 12*00 ხაშ. ცენტრ.
67 დინ. სკოლა-2 სიონი 14*00 დინ. აკად.
68 ოლიმპიკი იბერია-2010 15*30 ოლიმპიკი
69 საბ. იოსებიძე თ.ს. აკადემია 15*30 იოსებიძე
70 გურჯ. ალაზ. ისვენებს.
XI ტური
17.06.2017 შაბათი
71 მორკინალი ივერია 11*00 მუხ. 175 სკ.
72 თ.ს. აკადემია ლოკომოტივი 14*00 თ.ს. აკად.
73 სიონი ოლიმპიკი 14*00 რატევანი
74 დინ. სკოლა-2 იბერია-2017 14*00 დინ. აკად.
75 საბ. იოსებიძე იბერია-2010 15*30 იოსებიძე
76 გურჯ. ალაზ. ნ. დინამო 17*00 გურჯ. ცენ.
77 ბასა-2006 ისვენებს.
XII ტური
24.06.2017 შაბათი
78 ლოკომოტივი იბერია-2010 12*00 საგურამო
79 ივერია თ.ს. აკადემია 12*00 ხაშ. ცენტრ.
80 ბასა-2006 მორკინალი 12*00 ახმეტ. თეატ.
81 დინ. სკოლა-2 გურჯ. ალაზ. 14*00 დინ. აკად.
82 ოლიმპიკი იბერია-2017 15*30 ოლიმპიკი
83 საბ. იოსებიძე სიონი 15*30 იოსებიძე
84 ნ. დინამო ისვენებს.
II    წრე
XIII ტური
20.09.2017 ოთხშაბათი
85 გურჯაანი საბ. იოსებიძე გადაიდო ცენტრ.
86 სიონი ივერია 17*00 რატევანი
87 თ.ს. აკადემია მორკინალი 18*15 თ.ს. აკად.
21.09.2017 ხუთშაბათი
88 იბერია-2017 ლოკომოტივი გადაიდო დ. ლილო
89 ნ. დინამო ოლიმპიკი 18*00 ახმეტ. თეატ.
22.09.2017 პარასკევი
90 იბერია-2010 ბასა-2006 19*00 ახმეტელი
91 დინ. სკოლა-2 ისვენებს.
XIV ტური
26.09.2017 სამშაბათი
92 ოლიმპიკი დინ. სკოლა-2 16*00 ოლიმპიკი
27.09.2017 ოთხშაბათი
93 იბერია-2010 მორკინალი 15*00 მუხ. 175 სკ.
94 იბერია-2017 ივერია 16*00 დ. ლილო
28.09.2017 ხუთშაბათი
95 ლოკომოტივი გურჯაანი 16*00 საგურამო
29.09.2017 პარასკევი
96 ბასა-2006 სიონი 19*00 ახმეტ. თეატ.
30.09.2017 შაბათი
97 საბ. იოსებიძე ნ. დინამო 15*30 იოსებიძე
98 იბერია-2010 თ.ს. აკადემია 14*00 თ.ს. აკად.
99 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
XV ტური
01.10.2017 კვირა
100 გურჯაანი ივერია 14*00 ცენტრ.
03.10.2017 სამშაბათი
101 სიონი მორკინალი 16*00 რატევანი
102 იბერია-2017 ბასა-2006 17*00 დ. ლილო
103 ნ. დინამო ლოკომოტივი 18*00 ახმეტ. თეატ.
04.10.2017 ოთხშაბათი
104 დინ. სკოლა-2 საბ. იოსებიძე 20*00 დინ. აკად.
105 ოლიმპიკი ისვენებს.
XVI ტური
06.10.2017 პარასკევი
106 იბერია-2017 მორკინალი 15*00 დ. ლილო
107 ივერია ნ. დინამო 16*00 ცენტრ.
108 ბასა-2006 გურჯაანი 17*00 ახმეტ.თეატ.
07.10.2017 შაბათი
109 ლოკომოტივი დინ. სკოლა-2 12*00 საგურამო
110 თ.ს. აკადემია სიონი 14*00 თ.ს. აკად.
111 საბ. იოსებიძე ოლიმპიკი 15*30 იოსებიძე
112 იბერია-2010 ისვენებს.
XVII ტური
10.10.2017 სამშაბათი
113 იბერია-2010 სიონი 16*00 რატევანი
114 იბერია-2017 თ.ს. აკადემია 16*00 დ. ლილო
115 ოლიმპიკი ლოკომოტივი 16*00 ოლიმპიკი
116 გურჯაანი მორკინალი 16*00 ცენტრ.
117 ნ. დინამო ბასა-2006 17*00 ახმეტ.თეატ.
11.10.2017 ოთხშაბათი
118 დინ. სკოლა-2 ივერია 20*00 დინ. აკად.
119 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
XVIII ტური
13.10.2017 პარასკევი
120 მორკინალი ნ. დინამო 15*00 მუხ. 175 სკ.
121 იბერია-2010 იბერია-2017 16*00 დ. ლილო
14.10.2017 შაბათი
122 ივერია ოლიმპიკი 12*00 ცენტრ.
123 დინ. სკოლა-2 ბასა-2006 14*00 დინ. აკად.
124 თ.ს. აკადემია გურჯაანი 14*00 თ.ს. აკად.
125 საბ. იოსებიძე ლოკომოტივი 15*30 იოსებიძე
126 სიონი ისვენებს.
XIX ტური
17.10.2017 სამშაბათი
127 ოლიმპიკი ბასა-2006 16*00 ოლიმპიკი
18.10.2017 ოთხშაბათი
128 იბერია-2010 გურჯაანი 16*00 ცენტრ.
129 იბერია-2017 სიონი 16*00 დ. ლილო
130 დინ. სკოლა-2 მორკინალი 20*00 დინ. აკად.
19.10.2017 ხუთშაბათი
131 ნ. დინამო თ.ს. აკადემია 17*00 ახმეტ.თეატ.
21.10.2017 შაბათი
132 საბ. იოსებიძე ივერია 15*30 იოსებიძე
133 ლოკომოტივი ისვენებს.
XX ტური
24.10.2017 სამშაბათი
134 იბერია-2010 ნ. დინამო 16*00 ახმეტ.თეატ.
25.10.2017 ოთხშაბათი
135 მორკინალი ოლიმპიკი 14*30 მუხ. 175 სკ.
136 სიონი გურჯაანი 16*00 რატევანი
137 ივერია ლოკომოტივი 16*00 ცენტრ.
138 თ.ს. აკადემია დინ. სკოლა-2 17*00 თ.ს. აკად.
139 ბასა-2006 საბ. იოსებიძე 18*00 ახმეტ.თეატ.
140 იბერია-2017 ისვენებს.
XXI ტური
31.10.2017 სამშაბათი
141 ოლიმპიკი თ.ს. აკადემია 16*00 ოლიმპიკი
01.11.2017 ოთხშაბათი
142 იბერია-2017 გურჯაანი 16*00 დ. ლილო
143 იბერია-2010 დინ. სკოლა-2 20*00 დინ. აკად.
02.11.2017 ხუთშაბათი
144 ნ. დინამო სიონი 17*00 ახმეტ.თეატ.
03.11.2017 პარასკევი
145 ლოკომოტივი ბასა-2006 16*00 საგურამო
04.11.2017 შაბათი
146 საბ. იოსებიძე მორკინალი 15*30 იოსებიძე
147 ივერია ისვენებს.
XXII ტური
07.11.2017 სამშაბათი
148 იბერია-2010 ოლიმპიკი 16*00 ოლიმპიკი
08.11.2017 ოთხშაბათი
149 მორკინალი ლოკომოტივი 14*00 მუხ. 175 სკ.
150 ბასა-2006 ივერია 15*30 ახმეტ.თეატ.
151 იბერია-2017 ნ. დინამო 16*00 დ. ლილო
152 სიონი დინ. სკოლა-2 16*00 რატევანი
153 თ.ს. აკადემია საბ. იოსებიძე 17*00 თ.ს. აკად.
154 გურჯაანი ისვენებს.
XXIII ტური
11.11.2017 შაბათი
155 იბერია-2010 საბ. იოსებიძე 15*30 იოსებიძე
14.11.2017 სამშაბათი
156 ოლიმპიკი სიონი 16*00 ოლიმპიკი
157 ნ. დინამო გურჯაანი 16*00 ახმეტ.თეატ.
15.11.2017 ოთხშაბათი
158 ივერია მორკინალი 16*00 ცენტრ.
159 იბერია-2017 დინ. სკოლა-2 20*00 დ. ლილო
16.11.2017 ხუთშაბათი
160 ლოკომოტივი თ.ს. აკადემია 16*00 საგურამო
161 ბასა-2006 ისვენებს.
XXIV ტური
18.11.2017 შაბათი
162 მორკინალი ბასა-2006 11*00 მუხ. 175 სკ.
163 იბერია-2010 ლოკომოტივი 12*00 საგურამო
164 იბერია-2017 ოლიმპიკი 12*00 დ. ლილო
165 თ.ს. აკადემია ივერია 14*00 თ.ს. აკად.
166 სიონი საბ. იოსებიძე 16*00 რატევანი
167 გურჯაანი დინ. სკოლა-2 16*00 ცენტრ.
168 ნ. დინამო ისვენებს.
XXV ტური
22.11.2017 ოთხშაბათი
169 გურჯაანი ოლიმპიკი 16*00 ცენტრ.
170 იბერია-2010 ივერია 16*00 ცენტრ.
171 სიონი ლოკომოტივი 16*00 რატევანი
172 თ.ს. აკადემია ბასა-2006 19*00 თ.ს. აკად.
25.11.2017 შაბათი
173 ნ. დინამო დინ. სკოლა-2 12*00 ახმეტ.თეატ.
174 იბერია-2017 საბ. იოსებიძე 15*30 იოსებიძე
175 მორკინალი ისვენებს.
XXVI ტური
26.11.2017 კვირა
176 ბასა-2006 თ.ს. აკადემია 12*00 ახმეტ.თეატ.
28.11.2017 სამშაბათი
177 ოლიმპიკი გურჯაანი 16*00 ოლიმპიკი
29.11.2017 ოთხშაბათი
178 ივერია იბერია-2010 16*00 ცენტრ.
30.11.2017 ხუთშაბათი
179 ლოკომოტივი სიონი 16*00 საგურამო
02.12.2017 შაბათი
180 დინ. სკოლა-2 ნ. დინამო 14*00 დინ. აკად.
181 საბ. იოსებიძე იბერია-2017 15*30 იოსებიძე
182 მორკინალი ისვენებს.

2 Responses

Leave a Reply