თბილისის ლიგა 2007

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2007

კალენდარი


შენიშვნა: ფ.კ. გორი მოიხსნა გათამაშებიდან!


I    წრე
I ტური
22.04.2017 შაბათი
1 საბურთ.-2008 მიმინო-94 19*30 ბენდელა
23.04.2017 კვირა
2 ლოკ. წითელი თ.ს. აკად.-2008 12*00 საგურამო
3 საბ. იოსებიძე ნ. დინამო 26.04 15*00 იოსებიძე
4 ლოკ. თეთრი თ.ს. აკადემია 13*00 საგურამო
5 ივერია მერანი 14*00 ხაშ. ცენტრ.
25.04.2017 სამშაბათი
6 დინ. სკოლა იბერია-2010 19*00 დინ. აკად.
7 ფ.კ. გორი ისვენებს.
II ტური
27.04.2017 ხუთშაბათი
8 ნ. დინამო მერანი 16*00 შრ. რეზერ.
9 ფ.კ. გორი ლოკ. წითელი გადაიდო პარკი არენა
10 მიმინო-94 საბ. იოსებიძე 18*00 მუხ. 174 სკ.
30.04.2017 კვირა
11 თ.ს. აკად.-2008 ლოკ. თეთრი 13*00 თ.ს. აკად.
12 თ.ს. აკადემია ივერია 12*00 თ.ს. აკად.
13 საბურთ.-2008 იბერია-2010 15*30 ბენდელა
14 დინ. სკოლა ისვენებს.
III ტური
  03.05.2017 ოთხშაბათი
15 ლოკ. თეთრი ფ.კ. გორი 17*00 საგურამო
16 ივერია თ.ს. აკად.-2008 17*00 ხაშ. ცენტრ.
17 ლოკ. წითელი მიმინო-94 18*00 საგურამო
18 მერანი თ.ს. აკადემია 19*00 მერანი
04.05.2017 ხუთშაბათი
19 დინ. სკოლა ნ. დინამო 19*00 დინ. აკად.
07.05.2017 კვირა
20 საბ. იოსებიძე იბერია-2010 12*30 იოსებიძე
21 საბურთ.-2008 ისვენებს.
IV ტური
07.05.2017 კვირა
22 ლოკ. წითელი იბერია-2010 12*00 საგურამო
23 ნ. დინამო თ.ს. აკადემია 13*00 შრ. რეზერ.
24 თ.ს. აკად.-2008 მერანი 13*00 თ.ს. აკად.
25 ფ.კ. გორი ივერია 13*00 პარკი არენა
26 საბურთ.-2008 დინ. სკოლა 14*00 ბენდელა
27 მიმინო-94 ლოკ. თეთრი 15*30 მუხ. 174 სკ.
28 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
V ტური
  09.05.2017 სამშაბათი
29 თ.ს. აკადემია თ.ს. აკად.-2008 11.05 18*30 თ.ს. აკად.
10.05.2017 ოთხშაბათი
30 ლოკ. თეთრი იბერია-2010 გადაიდო საგურამო
31 ივერია მიმინო-94 18*00 ხაშ. ცენტრ.
32 მერანი ისვენებს.
11.05.2017 ხუთშაბათი
33 ნ. დინამო საბურთ.-2008 16*00 შრ. რეზერ.
34 დინ. სკოლა საბ. იოსებიძე 19*00 დინ. აკად.
35 ლოკ. წითელი ისვენებს.
VI ტური
14.05.2017 კვირა
36 საბურთ.-2008 საბ. იოსებიძე 15*30 ბენდელა
16.05.2017 სამშაბათი
37 ნ. დინამო თ.ს. აკად.-2008 16*00 შრ. რეზერ.
38 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
39 მიმინო-94 მერანი 18*00 მუხ. 174 სკ.
40 დინ. სკოლა ლოკ. წითელი 19*00 დინ. აკად.
17.05.2017 ოთხშაბათი
41 ივერია იბერია-2010 17*00 ხაშ. ცენტრ.
42 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
VII ტური
18.05.2017 ხუთშაბათი
43 ნ. დინამო საბ. იოსებიძე 16*00 შრ. რეზერ.
44 მერანი იბერია-2010 19*00 მერანი
19.05.2017 პარასკევი
45 ლოკ. წითელი საბურთ.-2008 17*00 საგურამო
46 ლოკ. თეთრი დინ. სკოლა 18*00 საგურამო
47 თ.ს. აკად.-2008 ისვენებს.
48 თ.ს. აკადემია მიმინო-94 19*00 თ.ს. აკად.
49 ივერია ისვენებს.
VIII ტური
23.05.2017 სამშაბათი
50 ნ. დინამო ისვენებს.
51 თ.ს. აკადემია იბერია-2010 17*00 თ.ს. აკად.
52 მიმინო-94 თ.ს. აკად.-2008 18*00 მუხ. 174 სკ.
53 დინ. სკოლა ივერია 19*00 დინ. აკად.
24.05.2017 ოთხშაბათი
54 ლოკ. თეთრი საბურთ.-2008 17*00 საგურამო
55 ლოკ. წითელი საბ. იოსებიძე 18*00 საგურამო
56 მერანი ისვენებს.
IX ტური
02.06.2017 პარასკევი
57 ლოკ. წითელი ნ. დინამო 17*00 საგურამო
58 ლოკ. თეთრი საბ. იოსებიძე 18*00 საგურამო
04.06.2017 კვირა
59 მერანი დინ. სკოლა 11*00 მერანი
60 თ.ს. აკად.-2008 იბერია-2010 13*00 თ.ს. აკად.
61 ისვენებს. მიმინო-94
62 ივერია საბურთ.-2008 14*00 ხაშ. ცენტრ.
63 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
X ტური
  10.06.2017 შაბათი
64 დინ. სკოლა თ.ს. აკადემია 15*00 დინ. აკად.
11.06.2017 კვირა
65 ლოკ. წითელი ლოკ. თეთრი 12*00 საგურამო
66 საბ. იოსებიძე ივერია 12*30 იოსებიძე
67 ნ. დინამო მიმინო-94 13*00 შრ. რეზერ.
68 ისვენებს. იბერია-2010
69 საბურთ.-2008 მერანი 15*30 ბენდელა
70 თ.ს. აკად.-2008 ისვენებს.
XI ტური
18.06.2017 კვირა
71 მერანი საბ. იოსებიძე 11*00 მერანი
72 ლოკ. თეთრი ნ. დინამო 12*00 საგურამო
73 თ.ს. აკადემია საბურთ.-2008 13*00 თ.ს. აკად.
74 თ.ს. აკად.-2008 დინ. სკოლა 14*00 თ.ს. აკად.
75 ივერია ლოკ. წითელი 15*00 ხაშ. ცენტრ.
76 მიმინო-94 იბერია-2010 17*00 მუხ. 174 სკ.
XII ტური
24.06.2017 შაბათი
78 დინ. სკოლა ისვენებს.
25.06.2017 კვირა
79 ლოკ. წითელი მერანი 12*00 საგურამო
80 საბ. იოსებიძე თ.ს. აკადემია 12*30 იოსებიძე
81 ნ. დინამო იბერია-2010 13*00 შრ. რეზერ.
82 ლოკ. თეთრი ივერია 13*00 საგურამო
83 საბურთ.-2008 თ.ს. აკად.-2008 15*30 ბენდელა
84 მიმინო-94 ისვენებს.

Leave a Reply