თბილისის ლიგა 2007

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2007

კალენდარი


შენიშვნა: ფ.კ. გორი მოიხსნა გათამაშებიდან!


I    წრე
I ტური
22.04.2017 შაბათი
1 საბურთ.-2008 მიმინო-94 19*30 ბენდელა
23.04.2017 კვირა
2 ლოკ. წითელი თ.ს. აკად.-2008 12*00 საგურამო
3 საბ. იოსებიძე ნ. დინამო 26.04 15*00 იოსებიძე
4 ლოკ. თეთრი თ.ს. აკადემია 13*00 საგურამო
5 ივერია მერანი 14*00 ხაშ. ცენტრ.
25.04.2017 სამშაბათი
6 დინ. სკოლა იბერია-2010 19*00 დინ. აკად.
7 ფ.კ. გორი ისვენებს.
II ტური
27.04.2017 ხუთშაბათი
8 ნ. დინამო მერანი 16*00 შრ. რეზერ.
9 ფ.კ. გორი ლოკ. წითელი გადაიდო პარკი არენა
10 მიმინო-94 საბ. იოსებიძე 18*00 მუხ. 174 სკ.
30.04.2017 კვირა
11 თ.ს. აკად.-2008 ლოკ. თეთრი 13*00 თ.ს. აკად.
12 თ.ს. აკადემია ივერია 12*00 თ.ს. აკად.
13 საბურთ.-2008 იბერია-2010 15*30 ბენდელა
14 დინ. სკოლა ისვენებს.
III ტური
  03.05.2017 ოთხშაბათი
15 ლოკ. თეთრი ფ.კ. გორი 17*00 საგურამო
16 ივერია თ.ს. აკად.-2008 17*00 ხაშ. ცენტრ.
17 ლოკ. წითელი მიმინო-94 18*00 საგურამო
18 მერანი თ.ს. აკადემია 19*00 მერანი
04.05.2017 ხუთშაბათი
19 დინ. სკოლა ნ. დინამო 19*00 დინ. აკად.
07.05.2017 კვირა
20 საბ. იოსებიძე იბერია-2010 12*30 იოსებიძე
21 საბურთ.-2008 ისვენებს.
IV ტური
07.05.2017 კვირა
22 ლოკ. წითელი იბერია-2010 12*00 საგურამო
23 ნ. დინამო თ.ს. აკადემია 13*00 შრ. რეზერ.
24 თ.ს. აკად.-2008 მერანი 13*00 თ.ს. აკად.
25 ფ.კ. გორი ივერია 13*00 პარკი არენა
26 საბურთ.-2008 დინ. სკოლა 14*00 ბენდელა
27 მიმინო-94 ლოკ. თეთრი 15*30 მუხ. 174 სკ.
28 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
V ტური
  09.05.2017 სამშაბათი
29 თ.ს. აკადემია თ.ს. აკად.-2008 11.05 18*30 თ.ს. აკად.
10.05.2017 ოთხშაბათი
30 ლოკ. თეთრი იბერია-2010 გადაიდო საგურამო
31 ივერია მიმინო-94 18*00 ხაშ. ცენტრ.
32 მერანი ისვენებს.
11.05.2017 ხუთშაბათი
33 ნ. დინამო საბურთ.-2008 16*00 შრ. რეზერ.
34 დინ. სკოლა საბ. იოსებიძე 19*00 დინ. აკად.
35 ლოკ. წითელი ისვენებს.
VI ტური
14.05.2017 კვირა
36 საბურთ.-2008 საბ. იოსებიძე 15*30 ბენდელა
16.05.2017 სამშაბათი
37 ნ. დინამო თ.ს. აკად.-2008 16*00 შრ. რეზერ.
38 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
39 მიმინო-94 მერანი 18*00 მუხ. 174 სკ.
40 დინ. სკოლა ლოკ. წითელი 19*00 დინ. აკად.
17.05.2017 ოთხშაბათი
41 ივერია იბერია-2010 17*00 ხაშ. ცენტრ.
42 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
VII ტური
18.05.2017 ხუთშაბათი
43 ნ. დინამო საბ. იოსებიძე 16*00 შრ. რეზერ.
44 მერანი იბერია-2010 19*00 მერანი
19.05.2017 პარასკევი
45 ლოკ. წითელი საბურთ.-2008 17*00 საგურამო
46 ლოკ. თეთრი დინ. სკოლა 18*00 საგურამო
47 თ.ს. აკად.-2008 ისვენებს.
48 თ.ს. აკადემია მიმინო-94 19*00 თ.ს. აკად.
49 ივერია ისვენებს.
VIII ტური
23.05.2017 სამშაბათი
50 ნ. დინამო ისვენებს.
51 თ.ს. აკადემია იბერია-2010 17*00 თ.ს. აკად.
52 მიმინო-94 თ.ს. აკად.-2008 18*00 მუხ. 174 სკ.
53 დინ. სკოლა ივერია 19*00 დინ. აკად.
24.05.2017 ოთხშაბათი
54 ლოკ. თეთრი საბურთ.-2008 17*00 საგურამო
55 ლოკ. წითელი საბ. იოსებიძე 18*00 საგურამო
56 მერანი ისვენებს.
IX ტური
02.06.2017 პარასკევი
57 ლოკ. წითელი ნ. დინამო 17*00 საგურამო
58 ლოკ. თეთრი საბ. იოსებიძე 18*00 საგურამო
04.06.2017 კვირა
59 მერანი დინ. სკოლა 11*00 მერანი
60 თ.ს. აკად.-2008 იბერია-2010 13*00 თ.ს. აკად.
61 ისვენებს. მიმინო-94
62 ივერია საბურთ.-2008 14*00 ხაშ. ცენტრ.
63 თ.ს. აკადემია ისვენებს.
X ტური
  10.06.2017 შაბათი
64 დინ. სკოლა თ.ს. აკადემია 15*00 დინ. აკად.
11.06.2017 კვირა
65 ლოკ. წითელი ლოკ. თეთრი 12*00 საგურამო
66 საბ. იოსებიძე ივერია 12*30 იოსებიძე
67 ნ. დინამო მიმინო-94 13*00 შრ. რეზერ.
68 ისვენებს. იბერია-2010
69 საბურთ.-2008 მერანი 15*30 ბენდელა
70 თ.ს. აკად.-2008 ისვენებს.
XI ტური
18.06.2017 კვირა
71 მერანი საბ. იოსებიძე 11*00 მერანი
72 ლოკ. თეთრი ნ. დინამო 12*00 საგურამო
73 თ.ს. აკადემია საბურთ.-2008 13*00 თ.ს. აკად.
74 თ.ს. აკად.-2008 დინ. სკოლა 14*00 თ.ს. აკად.
75 ივერია ლოკ. წითელი 15*00 ხაშ. ცენტრ.
76 მიმინო-94 იბერია-2010 17*00 მუხ. 174 სკ.
XII ტური
24.06.2017 შაბათი
78 დინ. სკოლა ისვენებს.
25.06.2017 კვირა
79 ლოკ. წითელი მერანი 12*00 საგურამო
80 საბ. იოსებიძე თ.ს. აკადემია 12*30 იოსებიძე
81 ნ. დინამო იბერია-2010 13*00 შრ. რეზერ.
82 ლოკ. თეთრი ივერია 13*00 საგურამო
83 საბურთ.-2008 თ.ს. აკად.-2008 15*30 ბენდელა
84 მიმინო-94 ისვენებს.
II    წრე
XIII ტური
19.09.2017 სამშაბათი
85 ნ. დინამო საბ. იოსებიძე 16*00 შრ. რეზერ.
86 მერანი ივერია 19*00 მერნი
87 იბერია-2010 დინ. სკოლა 19*00 დინ. აკად.
21.09.2017 ხუთშაბათი
88 მიმინო-94 საბურთ.-2008 19*30 იოსებიძე.
22.09.2017 პარასკევი
89 თ.ს. აკად.-2008 ლოკ. წითელი 18*00 თ.ს. აკად.
90 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
XIV ტური
26.09.2017 სამშაბათი
91 მერანი ნ. დინამო 19*00 მერანი
27.09.2017 ოთხშაბათი
92 საბ. იოსებიძე მიმინო-94 15*00 იოსებიძე
93 იბერია-2010 საბურთ.-2008 15*00 ბენდელა
94 ლოკ. წითელი დინ. სკოლა 17*00 საგურამო
95 ლოკ. თეთრი თ.ს. აკად.-2008 18*00 საგურამო
96 ივერია ისვენებს.
XV ტური
03.10.2017 სამშაბათი
97 ნ. დინამო დინ. სკოლა 16*00 შრ. რეზერ.
04.10.2017 ოთხშაბათი
98 საბურთ.-2008 ლოკ. თეთრი 15*00 ბენდელა
99 იბერია-2010 საბ. იოსებიძე 15*00 იოსებიძე
100 თ.ს. აკად.-2008 ივერია 18*00 თ.ს. აკად.
05.10.2017 ხუთშაბათი
101 მიმინო-94 ლოკ. წითელი 16*00 მუხ. 174 სკ.
102 მერანი ისვენებს.
XVI ტური
10.10.2017 სამშაბათი
103 მერანი თ.ს. აკად.-2008 19*00 მერანი
104 დინ. სკოლა საბურთ.-2008 19*00 დინ. აკად.
11.10.2017 ოთხშაბათი
105 ლოკ. თეთრი მიმინო-94 16*00 საგურამო
106 ივერია საბ. იოსებიძე 16*00 ხაშ. ცენტრ.
107 იბერია-2010 ლოკ. წითელი 17*00 საგურამო
108 ნ. დინამო ისვენებს.
XVII ტური
17.10.2017 სამშაბათი
109 მიმინო-94 ივერია 16*00 მუხ. 174 სკ.
18.10.2017 ოთხშაბათი
110 საბურთ.-2008 ნ. დინამო 15*00 ბენდელა
111 იბერია-2010 ლოკ. თეთრი 16*00 საგურამო
112 საბ. იოსებიძე დინ. სკოლა 16*30 იოსებიძე
113 ლოკ. წითელი მერანი 17*00 საგურამო
114 თ.ს. აკად.-2008 ისვენებს.
XVIII ტური
24.10.2017 სამშაბათი
115 მერანი მიმინო-94 19*00 მერანი
25.10.2017 ოთხშაბათი
116 საბ. იოსებიძე საბურთ.-2008 15*00 იოსებიძე
117 იბერია-2010 ივერია 16*00 ხაშ. ცენტრ.
118 ლოკ. წითელი დინ. სკოლა 17*00 საგურამო
119 თ.ს. აკად.-2008 ნ. დინამო 17*00 თ.ს. აკად.
120 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
XIX ტური
31.10.2017 სამშაბათი
121 იბერია-2010 მერანი 18*00 მერანი
122 დინ. სკოლა ლოკ. თეთრი 19*00 დინ. აკად.
01.11.2017 ოთხშაბათი
123 საბურთ.-2008 ლოკ. წითელი 15*00 ბენდელა
124 საბ. იოსებიძე ნ. დინამო 15*00 იოსებიძე
125 ივერია თ.ს. აკად.-2008 16*00 ხაშ. ცენტრ.
126 მიმინო-94 ისვენებს.
XX ტური
07.11.2017 სამშაბათი
127 მერანი ნ. დინამო 17*00 მერანი
08.11.2017 ოთხშაბათი
128 საბურთ.-2008 ლოკ. თეთრი 15*00 ბენდელა
129 თ.ს. აკად.-2008 მიმინო-94 16*00 თ.ს. აკად.
130 ივერია დინ. სკოლა 16*00 ხაშ. ცენტრ.
131 საბ. იოსებიძე ლოკ. წითელი 17*00 იოსებიძე
132 იბერია-2010 ისვენებს.
XXI ტური
14.11.2017 სამშაბათი
133 ნ. დინამო ლოკ. წითელი 16*00 შრ. რეზერ.
134 დინ. სკოლა მერანი 19*00 დინ. აკად.
15.11.2017 ოთხშაბათი
135 საბ. იოსებიძე ლოკ. თეთრი 15*00 იოსებიძე
136 საბურთ.-2008 ივერია 15*00 ბენდელა
137 იბერია-2010 თ.ს. აკად.-2008 17*00 თ.ს. აკად.
138 მიმინო-94 ისვენებს.
XXII ტური
21.11.2017 სამშაბათი
139 მიმინო-94 ნ. დინამო 16*00 მუხ. 174 სკ.
140 მერანი საბურთ.-2008 16*00 მერანი
22.11.2017 ოთხშაბათი
141 ლოკ. თეთრი ლოკ. წითელი 16*00 საგურამო
142 ივერია საბ. იოსებიძე 16*00 ხაშ. ცენტრ.
143 იბერია-2010 თ.ს. აკად.-2008 16*00 თ.ს. აკად.
144 დინ. სკოლა ისვენებს.
XXIII ტური
28.11.2017 სამშაბათი
145 ნ. დინამო ლოკ. თეთრი 16*00 შრ. რეზერ.
146 იბერია-2010 მიმინო-94 16*00 მუხ. 174 სკ.
147 დინ. სკოლა თ.ს.აკად.-2008 19*00 დინ. აკად.
29.11.2017 ოთხშაბათი
148 ლოკ. წითელი ივერია 16*00 საგურამო
149 საბ. იოსებიძე მერანი 16*30 იოსებიძე
150 საბურთ.-2008 ისვენებს.
XXIV ტური
05.12.2017 სამშაბათი
151 მიმინო-94 დინ. სკოლა 16*00 მუხ. 174 სკ.
152 მერანი ლოკ. წითელი 16*00 მერანი
153 იბერია-2010 ნ. დინამო 16*00 შრ. რეზერ.
06.12.2017 ოთხშაბათი
154 ივერია ლოკ. თეთრი 16*00 ხაშ. ცენტრ.
155 თ.ს. აკად.-2008 საბურთ.-2008 16*00 თ.ს. აკად.
156 საბ. იოსებიძე ისვენებს.

Leave a Reply