თბილისის ლიგა 2008

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2008

კალენდარი

I    წრე
I ტური
  25.04.2017 სამშაბათი
1 საბ. ბენდელა შევარდ. რს. 16*00 იოსებიძე
2 საბ. იოსებიძე ფ.კ. გორი 18*00 იოსებიძე
26.04.2017 ოთხშაბათი
3 ლოკ. წითელი მთ. გლობუსი 16*00 ვერის ბაღი
4 ლომები 35 სკოლა 16*30 ედელვეისი
5 ლოკ. თეთრი საბურთ.-2009 17*00 ვერის ბაღი
6 ივერია დინ. სკოლა-2 17*00 სპორტსკ.
27.04.2017 ხუთშაბათი
7 ბასა-1 ჩემპიონი 14*00 ახმეტელი
8 ბასა-2 ნ. დინამო-2 15*00 ახმეტელი
28.04.2017 პარასკევი
9 ოლიმპიკი რუსთავი 17*00 ოლიმპიკი
29.04.2017 შაბათი
10 ნ. დინამო საბ. სკოლა 11*30 შრ. რეზერ.
11 დინ. სკოლა-1 ისვენებს.
II ტური
02.05.2017 სამშაბათი
12 საბ. სკოლა დინ. სკოლა-1 19*00 ამერი
03.05.2017 ოთხშაბათი
13 საბურთ.-2009 საბ. იოსებიძე 18*00 იოსებიძე
14 რუსთავი ბასა-2 07.05 13*00 ფოლადი
15 ლომები შევარდ. რს. 17*00 ედელვეისი
16 ივერია ლოკ. თეთრი 18*00 სპორტსკ.
04.05.2017 ხუთშაბათი
17 ფ.კ. გორი ოლიმპიკი 17*00 პარკი არენა
18 35 სკოლა ბასა-1 05.05 16*00 35 სკოლა
19 მთ. გლობუსი საბ. ბენდელა 18*15 ხილიანი
20 დინ. სკოლა-2 ლოკ. წითელი 20*00 დინ. აკად.
06.05.2017 შაბათი
21 ნ. დინამო-2 ნ. დინამო 11*00 ახმეტელი
22 ჩემპიონი ისვენებს.
III ტური
09.05.2017 სამშაბათი
23 ბასა-1 შევარდ. რს. 14*30 ახმეტელი
24 ბასა-2 ფ.კ. გორი 15*30 ახმეტელი
25 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა-2 11*30 იოსებიძე
26 ნ. დინამო რუსთავი 16*00 შრ. რეზერ.
27 საბ. იოსებიძე ივერია 18*00 იოსებიძე
28 საბ. სკოლა ნ. დინამო-2 19*00 ამერი
29 დინ. სკოლა-1 ჩემპიონი 11.05 20*00 დინ. აკად.
10.05.2017 ოთხშაბათი
30 ლომები მთ. გლობუსი 17*00 ედელვეისი
31 საბურთ.-2009 ოლიმპიკი 15*00 იოსებიძე
32 ლოკ. წითელი ლოკ. თეთრი გადაიდო ვერის ბაღი
33 35 სკოლა ისვენებს.
IV ტური
13.05.2017 შაბათი
34 ნ. დინამო-2 დინ. სკოლა-1 11*00 ახმეტელი
35 მთ. გლობუსი ბასა-1 16*00 ხილიანი
36 ფ.კ. გორი ნ. დინამო 13*00 პარკი არენა
37 რუსთავი საბ. სკოლა 13*00 ფოლადი
38 35 სკოლა ჩემპიონი 10*30 35 სკოლა
39 დინ. სკოლა-2 ლომები 14*00 დინ. აკად.
14.05.2017 კვირა
40 საბურთ.-2009 ბასა-2 11*00 იოსებიძე
41 ივერია ოლიმპიკი 15*00 სპორტსკ.
42 ლოკ. თეთრი საბ. ბენდელა 13.05 13*00 ვერის ბაღი
43 ლოკ. წითელი საბ. იოსებიძე 13.05 11*00 ვერის ბაღი
44 შევარდენი რს. ისვენებს.
V ტური
16.05.2017 სამშაბათი
45 ბასა-1 დინ. სკოლა-2 16*00 ახმეტელი
46 ბასა-2 ივერია 17*00 ახმეტელი
47 საბ. სკოლა ფ.კ. გორი 19*00 ამერი
17.05.2017 ოთხშაბათი
48 საბ. ბენდელა საბ. იოსებიძე 16*30 იოსებიძე
49 ლომები ლოკ. თეთრი 15*30 ედელვეისი
50 ჩემპიონი შევარდ. რს. 19*00 ფიზკ. ინსტ.
18.05.2017 ხუთშაბათი
51 ნ. დინამო საბურთ.-2009 16*00 შრ. რეზერ.
52 ნ. დინამო-2 რუსთავი 16*30 ახმეტელი
53 დინ. სკოლა-1 35 სკოლა 20*00 დინ. აკად.
19.05.2017 პარასკევი
54 ოლიმპიკი ლოკ. წითელი 17*00 ოლიმპიკი
55 მთ. გლობუსი ისვენებს.
VI ტური
20.05.2017 შაბათი
56 საბ. ბენდელა ოლიმპიკი 24.05 19*30 იოსებიძე
21.05.2017 კვირა
57 საბ. იოსებიძე ლომები 11*00 იოსებიძე
58 ლოკ. თეთრი ბასა-1 15*00 ვერის ბაღი
59 ლოკ. წითელი ბასა-2 16*00 ვერის ბაღი
60 საბურთ.-2009 საბ. სკოლა 11*00 იოსებიძე
23.05.2017 სამშაბათი
61 ივერია ნ. დინამო 18*00 სპორტსკ.
24.05.2017 ოთხშაბათი
62 შევარდენი რს. 35 სკოლა 15*30 შარტავას ქ.
63 რუსთავი დინ. სკოლა-1 17*00 ფოლადი
25.05.2017 ხუთშაბათი
64 ფ.კ. გორი ნ. დინამო-2 გადაიდო პარკი არენა
65 მთ. გლობუსი ჩემპიონი 18*15 ხილიანი
66 დინ. სკოლა-2 ისვენებს.
VII ტური
03.06.2017 შაბათი
67 ნ. დინამო-2 საბურთ.-2009 11*00 ახმეტელი
68 დინ. სკოლა-1 შევარდენი რს. 14*00 დინ. აკად.
04.06.2017 კვირა
69 ბასა-1 საბ. იოსებიძე 12*00 ახმეტელი
70 ბასა-2 საბ. ბენდელა 13*00 ახმეტელი
71 რუსთავი ფ.კ. გორი 13*00 ფოლადი
05.06.2017 ორშაბათი
72 35 სკოლა მთ. გლობუსი 16*30 35 სკოლა
73 ლომები ოლიმპიკი 17*00 ედელვეისი
74 ჩემპიონი დინ. სკოლა-2 19*00 ფიზკ. ინსტ.
06.06.2017 სამშაბათი
75 ნ. დინამო ლოკ. წითელი 16*00 შრ. რეზერ.
76 საბ. სკოლა ივერია 16*00 ამერი
77 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
VIII ტური
08.06.2017 ხუთშაბათი
78 ფ.კ. გორი დინ. სკოლა-1 17*00 პარკი არენა
79 ივერია ნ. დინამო-2 17*00 სპორტსკ.
80 ლოკ. თეთრი ჩემპიონი 17*00 ვერის ბაღი
81 ლოკ. წითელი საბ. სკოლა 18*00 ვერის ბაღი
82 მთ. გლობუსი შევარდენი რს. 18*15 ხილიანი
83 დინ. სკოლა-2 35 სკოლა 20*00 დინ. აკად.
09.06.2017 პარასკევი
94 ოლიმპიკი ბასა-1 17*00 ოლიმპიკი
95 ლომები ბასა-2 18*30 ედელვეისი
10.06.2017 შაბათი
96 საბ. ბენდელა ნ. დინამო 12*00 იოსებიძე
11.06.2017 კვირა
97 საბურთ.2009 რუსთავი 11*00 იოსებიძე
98 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
IX ტური
17.06.2017 შაბათი
99 ნ. დინამო-2 ლოკ. წითელი 11*00 დინ. აკად.
100 35 სკოლა ლოკ. თეთრი 11*00 35 სკოლა
101 ნ. დინამო ლომები 11*30 შრ. რეზერ.
102 შევარდენი რს. დინ. სკოლა-2 12*00 შარტავას ქ.
103 ფ.კ. გორი საბურთ.-2009 13*00 პარკი არენა
104 ჩემპიონი საბ. იოსებიძე 13*00 ფიზკ. ინსტ.
105 რუსთავი ივერია 13*30 ფოლადი
106 ბასა-1 ბასა-2 13*30 ახმეტელი
107 დინ. სკოლა-1 მთ. გლობუსი 14*00 დინ. აკად.
108 საბ. სკოლა საბ. ბენდელა 15*00 ამერი
109 ოლიმპიკი ისვენებს.
X ტური
24.06.2017 შაბათი
110 საბ. ბენდელა ნ. დინამო-2 12*00 იოსებიძე
111 ბასა-1 ნ. დინამო 13*00 ახმეტელი
112 დინ. სკოლა-2 მთ. გლობუსი 14*00 დინ. აკად.
113 ივერია ფ.კ. გორი 16*00 სპორტსკ.
114 ლოკ. თეთრი შევარდენი რს. 16*00 ვერის ბაღი
115 ლოკ. წითელი რუსთავი 17*00 ვერის ბაღი
25.06.2017 კვირა
116 საბურთ.-2009 დინ. სკოლა-1 11*00 იოსებიძე
117 საბ. იოსებიძე 35 სკოლა 11*00 იოსებიძე
118 ოლიმპიკი ჩემპიონი 15*30 ოლიმპიკი
119 ლომები საბ. სკოლა 12*30 ედელვეისი
120 ბასა-2 ისვენებს.

Leave a Reply