თბილისის ლიგა 2008

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2008

კალენდარი

I    წრე
I ტური
  25.04.2017 სამშაბათი
1 საბ. ბენდელა შევარდ. რს. 16*00 იოსებიძე
2 საბ. იოსებიძე ფ.კ. გორი 18*00 იოსებიძე
26.04.2017 ოთხშაბათი
3 ლოკ. წითელი მთ. გლობუსი 16*00 ვერის ბაღი
4 ლომები 35 სკოლა 16*30 ედელვეისი
5 ლოკ. თეთრი საბურთ.-2009 17*00 ვერის ბაღი
6 ივერია დინ. სკოლა-2 17*00 სპორტსკ.
27.04.2017 ხუთშაბათი
7 ბასა-1 ჩემპიონი 14*00 ახმეტელი
8 ბასა-2 ნ. დინამო-2 15*00 ახმეტელი
28.04.2017 პარასკევი
9 ოლიმპიკი რუსთავი 17*00 ოლიმპიკი
29.04.2017 შაბათი
10 ნ. დინამო საბ. სკოლა 11*30 შრ. რეზერ.
11 დინ. სკოლა-1 ისვენებს.
II ტური
02.05.2017 სამშაბათი
12 საბ. სკოლა დინ. სკოლა-1 19*00 ამერი
03.05.2017 ოთხშაბათი
13 საბურთ.-2009 საბ. იოსებიძე 18*00 იოსებიძე
14 რუსთავი ბასა-2 07.05 13*00 ფოლადი
15 ლომები შევარდ. რს. 17*00 ედელვეისი
16 ივერია ლოკ. თეთრი 18*00 სპორტსკ.
04.05.2017 ხუთშაბათი
17 ფ.კ. გორი ოლიმპიკი 17*00 პარკი არენა
18 35 სკოლა ბასა-1 05.05 16*00 35 სკოლა
19 მთ. გლობუსი საბ. ბენდელა 18*15 ხილიანი
20 დინ. სკოლა-2 ლოკ. წითელი 20*00 დინ. აკად.
06.05.2017 შაბათი
21 ნ. დინამო-2 ნ. დინამო 11*00 ახმეტელი
22 ჩემპიონი ისვენებს.
III ტური
09.05.2017 სამშაბათი
23 ბასა-1 შევარდ. რს. 14*30 ახმეტელი
24 ბასა-2 ფ.კ. გორი 15*30 ახმეტელი
25 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა-2 11*30 იოსებიძე
26 ნ. დინამო რუსთავი 16*00 შრ. რეზერ.
27 საბ. იოსებიძე ივერია 18*00 იოსებიძე
28 საბ. სკოლა ნ. დინამო-2 19*00 ამერი
29 დინ. სკოლა-1 ჩემპიონი 11.05 20*00 დინ. აკად.
10.05.2017 ოთხშაბათი
30 ლომები მთ. გლობუსი 17*00 ედელვეისი
31 საბურთ.-2009 ოლიმპიკი 15*00 იოსებიძე
32 ლოკ. წითელი ლოკ. თეთრი გადაიდო ვერის ბაღი
33 35 სკოლა ისვენებს.
IV ტური
13.05.2017 შაბათი
34 ნ. დინამო-2 დინ. სკოლა-1 11*00 ახმეტელი
35 მთ. გლობუსი ბასა-1 16*00 ხილიანი
36 ფ.კ. გორი ნ. დინამო 13*00 პარკი არენა
37 რუსთავი საბ. სკოლა 13*00 ფოლადი
38 35 სკოლა ჩემპიონი 10*30 35 სკოლა
39 დინ. სკოლა-2 ლომები 14*00 დინ. აკად.
14.05.2017 კვირა
40 საბურთ.-2009 ბასა-2 11*00 იოსებიძე
41 ივერია ოლიმპიკი 15*00 სპორტსკ.
42 ლოკ. თეთრი საბ. ბენდელა 13.05 13*00 ვერის ბაღი
43 ლოკ. წითელი საბ. იოსებიძე 13.05 11*00 ვერის ბაღი
44 შევარდენი რს. ისვენებს.
V ტური
16.05.2017 სამშაბათი
45 ბასა-1 დინ. სკოლა-2 16*00 ახმეტელი
46 ბასა-2 ივერია 17*00 ახმეტელი
47 საბ. სკოლა ფ.კ. გორი 19*00 ამერი
17.05.2017 ოთხშაბათი
48 საბ. ბენდელა საბ. იოსებიძე 16*30 იოსებიძე
49 ლომები ლოკ. თეთრი 15*30 ედელვეისი
50 ჩემპიონი შევარდ. რს. 19*00 ფიზკ. ინსტ.
18.05.2017 ხუთშაბათი
51 ნ. დინამო საბურთ.-2009 16*00 შრ. რეზერ.
52 ნ. დინამო-2 რუსთავი 16*30 ახმეტელი
53 დინ. სკოლა-1 35 სკოლა 20*00 დინ. აკად.
19.05.2017 პარასკევი
54 ოლიმპიკი ლოკ. წითელი 17*00 ოლიმპიკი
55 მთ. გლობუსი ისვენებს.
VI ტური
20.05.2017 შაბათი
56 საბ. ბენდელა ოლიმპიკი 24.05 19*30 იოსებიძე
21.05.2017 კვირა
57 საბ. იოსებიძე ლომები 11*00 იოსებიძე
58 ლოკ. თეთრი ბასა-1 15*00 ვერის ბაღი
59 ლოკ. წითელი ბასა-2 16*00 ვერის ბაღი
60 საბურთ.-2009 საბ. სკოლა 11*00 იოსებიძე
23.05.2017 სამშაბათი
61 ივერია ნ. დინამო 18*00 სპორტსკ.
24.05.2017 ოთხშაბათი
62 შევარდენი რს. 35 სკოლა 15*30 შარტავას ქ.
63 რუსთავი დინ. სკოლა-1 17*00 ფოლადი
25.05.2017 ხუთშაბათი
64 ფ.კ. გორი ნ. დინამო-2 გადაიდო პარკი არენა
65 მთ. გლობუსი ჩემპიონი 18*15 ხილიანი
66 დინ. სკოლა-2 ისვენებს.
VII ტური
03.06.2017 შაბათი
67 ნ. დინამო-2 საბურთ.-2009 11*00 ახმეტელი
68 დინ. სკოლა-1 შევარდენი რს. 14*00 დინ. აკად.
04.06.2017 კვირა
69 ბასა-1 საბ. იოსებიძე 12*00 ახმეტელი
70 ბასა-2 საბ. ბენდელა 13*00 ახმეტელი
71 რუსთავი ფ.კ. გორი 13*00 ფოლადი
05.06.2017 ორშაბათი
72 35 სკოლა მთ. გლობუსი 16*30 35 სკოლა
73 ლომები ოლიმპიკი 17*00 ედელვეისი
74 ჩემპიონი დინ. სკოლა-2 19*00 ფიზკ. ინსტ.
06.06.2017 სამშაბათი
75 ნ. დინამო ლოკ. წითელი 16*00 შრ. რეზერ.
76 საბ. სკოლა ივერია 16*00 ამერი
77 ლოკ. თეთრი ისვენებს.
VIII ტური
08.06.2017 ხუთშაბათი
78 ფ.კ. გორი დინ. სკოლა-1 17*00 პარკი არენა
79 ივერია ნ. დინამო-2 17*00 სპორტსკ.
80 ლოკ. თეთრი ჩემპიონი 17*00 ვერის ბაღი
81 ლოკ. წითელი საბ. სკოლა 18*00 ვერის ბაღი
82 მთ. გლობუსი შევარდენი რს. 18*15 ხილიანი
83 დინ. სკოლა-2 35 სკოლა 20*00 დინ. აკად.
09.06.2017 პარასკევი
94 ოლიმპიკი ბასა-1 17*00 ოლიმპიკი
95 ლომები ბასა-2 18*30 ედელვეისი
10.06.2017 შაბათი
96 საბ. ბენდელა ნ. დინამო 12*00 იოსებიძე
11.06.2017 კვირა
97 საბურთ.2009 რუსთავი 11*00 იოსებიძე
98 საბ. იოსებიძე ისვენებს.
IX ტური
17.06.2017 შაბათი
99 ნ. დინამო-2 ლოკ. წითელი 11*00 დინ. აკად.
100 35 სკოლა ლოკ. თეთრი 11*00 35 სკოლა
101 ნ. დინამო ლომები 11*30 შრ. რეზერ.
102 შევარდენი რს. დინ. სკოლა-2 12*00 შარტავას ქ.
103 ფ.კ. გორი საბურთ.-2009 13*00 პარკი არენა
104 ჩემპიონი საბ. იოსებიძე 13*00 ფიზკ. ინსტ.
105 რუსთავი ივერია 13*30 ფოლადი
106 ბასა-1 ბასა-2 13*30 ახმეტელი
107 დინ. სკოლა-1 მთ. გლობუსი 14*00 დინ. აკად.
108 საბ. სკოლა საბ. ბენდელა 15*00 ამერი
109 ოლიმპიკი ისვენებს.
X ტური
24.06.2017 შაბათი
110 საბ. ბენდელა ნ. დინამო-2 12*00 იოსებიძე
111 ბასა-1 ნ. დინამო 13*00 ახმეტელი
112 დინ. სკოლა-2 მთ. გლობუსი 14*00 დინ. აკად.
113 ივერია ფ.კ. გორი 16*00 სპორტსკ.
114 ლოკ. თეთრი შევარდენი რს. 16*00 ვერის ბაღი
115 ლოკ. წითელი რუსთავი 17*00 ვერის ბაღი
25.06.2017 კვირა
116 საბურთ.-2009 დინ. სკოლა-1 11*00 იოსებიძე
117 საბ. იოსებიძე 35 სკოლა 11*00 იოსებიძე
118 ოლიმპიკი ჩემპიონი 15*30 ოლიმპიკი
119 ლომები საბ. სკოლა 12*30 ედელვეისი
120 ბასა-2 ისვენებს.
II    წრე
XI ტური
19.09.2017 სამშაბათი
121 საბ. სკოლა ნ. დინამო 19*00 ამერი
20.09.2017 ოთხშაბათი
122 საბურთ.-2009 ლოკ. თეთრი 15*00 იოსებიძე
123 სიონი-2008 დინ. სკოლა-1 17*00 რატევანი
124 შევარდენი რს. საბ. ბენდელა 16*00 შარტავას ქ.
125 35 სკოლა ლომები 22.09 17*00 35 სკოლა
126 რუსთავი ოლიმპიკი გადაიდო ფოლადი
127 ჩემპიონი ბასა-1 19*00 ფიზკ. ინსტ.
21.09.2017 ხუთშაბათი
128 ნ. დინამო-2 ბასა-2 16*00 ახმეტელი
129 ფ.კ. გორი საბ. იოსებიძე 16*00 პარკი არენა
130 მთ. გლობუსი ლოკ. წითელი 18*00 ხილიანი
131 დინ. სკოლა-2 ივერია 20*00 დინ. აკად.
XII ტური
26.09.2017 სამშაბათი
132 ბასა-1 35 სკოლა 15*00 ახმეტელი
133 ბასა-2 რუსთავი 16*00 ახმეტელი
134 ნ. დინამო ნ. დინამო-2 16*00 შრ. რეზერ.
135 საბ. ბენდელა მთ. გლობუსი 16*00 იოსებიძე
136 ლოკ. თეთრი ივერია 16*00 ვერის ბაღი
137 საბ. იოსებიძე საბურთ.-2009 17*00 იოსებიძე
138 ლოკ. წითელი დინ. სკოლა-2 17*00 ვერის ბაღი
139 დინ. სკოლა-1 საბ. სკოლა 20*00 დინ. აკად.
27.09.2017 ოთხშაბათი
140 სიონი-2008 ჩემპიონი 16*00 რატევანი
141 ლომები შევარდენი რს. 17*00 ედელვეისი
28.09.2017 ხუთშაბათი
142 ოლიმპიკი ფ.კ. გორი 17*00 ოლიმპიკი
XIII ტური
03.10.2017 სამშაბათი
143 ლოკ. თეთრი ლოკ. წითელი 16*00 ვერის ბაღი
04.10.2017 ოთხშაბათი
144 ივერია საბ. იოსებიძე 16*00 სპორტსკ.
145 რუსთავი ნ. დინამო 16*00 ფოლადი
146 35 სკოლა სიონი-2008 16*00 35 სკოლა
147 შევარდენი რს. ბასა-1 17*30 შარტავას ქ.
148 ჩემპიონი დინ. სკოლა-1 19*00 ფიზკ. ინსტ.
05.10.2017 ხუთშაბათი
149 ნ. დინამო-2 საბ. სკოლა 16*00 ახმეტელი
150 ფ.კ. გორი ბასა-2 16*00 პარკი არენა
151 მთ. გლობუსი ლომები 16*00 ხილიანი
152 ოლიმპიკი საბურთ.-2009 16*00 ოლიმპიკი
153 დინ. სკოლა-2 საბ. ბენდელა 20*00 დინ. აკად.
XIV ტური
10.10.2017 სამშაბათი
154 სიონი-2008 შევარდენი რს. 16*00 რატევანი
155 ნ. დინამო ფ.კ. გორი 16*00 შრ. რეზერ.
156 ბასა-1 მთ. გლობუსი 16*00 ახმეტელი
157 საბ. ბენდელა ლოკ. თეთრი 16*00 იოსებიძე
158 ბასა-2 საბურთ.-2009 17*00 ახმეტელი
159 საბ. იოსებიძე ლოკ. წითელი 17*00 იოსებიძე
160 საბ. სკოლა რუსთავი 19*00 ამერი
161 დინ.  სკოლა-1 ნ. დინამო-2 20*00 დინ. აკად.
11.10.2017 ოთხშაბათი
162 ლომები დინ. სკოლა-2 17*00 ედელვეისი
163 ჩემპიონი 35 სკოლა 19*00 ფიზკ. ინსტ.
12.10.2017 ხუთშაბათი
164 ოლიმპიკი ივერია 16*00 ოლიმპიკი
XV ტური
17.10.2017 სამშაბათი
165 ლოკ. თეთრი ლომები 15*00 ვერის ბაღი
166 ივერია ბასა-2 16*00 სპორტსკ.
167 ლოკ. წითელი ოლიმპიკი 16*00 ვერის ბაღი
168 დინ. სკოლა-2 ბასა-1 20*00 დინ. აკად.
18.10.2017 ოთხშაბათი
169 35 სკოლა დინ. სკოლა-1 15*00 35 სკოლა
170 რუსთავი ნ. დინამო-2 15*00 ფოლადი
171 საბურთ.-2009 ნ. დინამო 16*00 იოსებიძე
172 შევარდენი რს. ჩემპიონი 16*30 შარტავას ქ.
173 საბ. იოსებიძე საბ. ბენდელა 17*00 იოსებიძე
19.10.2017 ხუთშაბათი
174 ფ.კ. გორი საბ. სკოლა 16*00 პარკი არენა
21.10.2017 შაბათი
176 მთ. გლობუსი სიონი-2008 14*00 ხილიანი
XVI ტური
24.10.2017 სამშაბათი
177 საბ. სკოლა საბურთ.-2009 19*00 ამერი
178 დინ. სკოლა-1 რუსთავი 20*00 დინ. აკად.
25.10.2017 ოთხშაბათი
179 ლომები საბ. იოსებიძე 14*00 ედელვეისი
180 სიონი-2008 დინ. სკოლა-2 15*00 რატევანი
181 35 სკოლა შევარდენი რს. 16*00 35 სკოლა
182 ჩემპიონი მთ. გლობუსი 19*00 ფიზკ. ინსტ.
26.10.2017 ხუთშაბათი
183 ნ. დინამო-2 ფ.კ. გორი 15*00 ახმეტელი
184 ნ. დინამო ივერია 16*00 შრ. რეზერ.
185 ბასა-1 ლოკ. თეთრი 16*00 ახმეტელი
186 ოლიმპიკი საბ. ბენდელა 16*00 ოლიმპიკი
187 ბასა-2 ლოკ. წითელი 17*00 ახმეტელი
XVII ტური
29.10.2017 კვირა
188 ლოკ. თეთრი სიონი-2008 15*00 ვერის ბაღი
31.10.2017 სამშაბათი
189 ლოკ. წითელი ნ. დინამო 16*00 ვერის ბაღი
190 დინ. სკოლა-2 ჩემპიონი 20*00 დინ. აკად.
01.11.2017 ოთხშაბათი
191 საბურთ.-2009 ნ. დინამო-2 14*00 იოსებიძე
192 საბ. იოსებიძე ბასა-1 15*00 იოსებიძე
193 შევარდენი რს. დინ. სკოლა-1 16*00 შარტავას ქ.
194 საბ. ბენდელა ბასა-2 16*30 იოსებიძე
02.11.2017 ხუთშაბათი
195 ფ.კ. გორი რუსთავი 16*00 პარკი არენა
196 მთ. გლობუსი 35 სკოლა 16*00 ხილიანი
197 ივერია საბ. სკოლა 16*00 სპორტსკ.
198 ოლიმპიკი ლომები 16*00 ოლიმპიკი
XVIII ტური
07.11.2017 სამშაბათი
199 ნ. დინამო საბ. ბენდელა 16*00 შრ. რეზერ.
200 საბ. სკოლა ლოკ. წითელი 19*00 ამერი
201 დინ. სკოლა-1 ფ.კ. გორი 20*00 დინ. აკად.
08.11.2017 ოთხშაბათი
202 შევარდენი რს. მთ. გლობუსი 15*00 შარტავას ქ.
203 სიონი-2008 საბ. იოსებიძე 15*00 რატევანი
204 რუსთავი საბურთ.-2009 16*30 ფოლადი
205 ჩემპიონი ლოკ. თეთრი 19*00 ფიზკ. ინსტ.
09.11.2017 ხუთშაბათი
206 ბასა-1 ოლიმპიკი 15*00 ახმეტელი
207 ბასა-2 ლომები 16*00 ახმეტელი
208 35 სკოლა დინ. სკოლა-2 16*00 35 სკოლა
209 ნ. დინამო-2 ივერია 16*00 ახმეტელი
XIX ტური
13.11.2017 ორშაბათი
210 ლომები ნ. დინამო 14*00 ედელვეისი
211 ბასა-2 ბასა-1 16*00 ახმეტელი
14.11.2017 სამშაბათი
212 ლოკ. თეთრი 35 სკოლა 15*00 ვერის ბაღი
213 ლოკ. წითელი ნ. დინამო-2 16*00 ვერის ბაღი
214 დინ. სკოლა-2 შევარდენი რს. 20*00 დინ. აკად.
15.11.2017 ოთხშაბათი
215 საბ. იოსებიძე ჩემპიონი 14*00 იოსებიძე
216 საბურთ.-2009 ფ.კ. გორი 15*00 იოსებიძე
217 ივერია რუსთავი 16*00 სპორტსკ.
218 საბ. ბენდელა საბ. სკოლა 16*30 იოსებიძე
16.11.2017 ხუთშაბათი
219 მთ. გლობუსი დინ. სკოლა-1 16*00 ხილიანი
220 ოლიმპიკი სიონი-2008 16*00 ოლიმპიკი
XX ტური
21.11.2017 სამშაბათი
221 35 სკოლა საბ. იოსებიძე 16*00 35 სკოლა
222 ნ. დინამო-2 საბ. ბენდელა 16*00 ახმეტელი
223 საბ. სკოლა ლომები 19*00 ამერი
224 დინ. სკოლა-1 საბურთ.-2009 20*00 დინ. აკად.
22.11.2017 ოთხშაბათი
225 რუსთავი ლოკ. წითელი 15*00 ფოლადი
226 შევარდენი რს. ლოკ. თეთრი 16*30 შარტავას ქ.
227 ჩემპიონი ოლიმპიკი 19*00 ფიზკ. ინსტ.
23.11.2017 ხუთშაბათი
228 სიონი-2008 ბასა-2 15*00 რატევანი
229 ნ. დინამო ბასა-1 16*00 შრ. რეზერ.
230 მთ. გლობუსი დინ. სკოლა-2 16*00 ხილიანი
231 ფ.კ. გორი ივერია 16*00 პარკი არენა

Leave a Reply