თბილისის ლიგა 2009

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

თბილისის ლიგა 2009

შენიშვნა: დაემატა მე-10 გუნდი „აფხაზეთი”, რომელიც საშინაო მატჩებს თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გამართავს. გუნდის მწვრთნელი – ემზარ ნარმანია ტელ. 577170438


კალენდარი

I    წრე
I ტური
27.04.2017 ხუთშაბათი
1 ჩემპიონი ივერია 18*00 ფიზკ. ინსტ.
2 დინ. სკოლა-2 საბურთალო 20*00 დინ. აკად.
28.04.2017 პარასკევი
3 ლოკ. წითელი ლოკ. თეთრი 18*00 ვერის ბაღი
29.04.2017 შაბათი
4 საბ. ბენდელა დინ. აკადემია 12*30 იოსებიძე
5 დინ. სკოლა-1 ისვენებს.
II ტური
03.05.2017 ოთხშაბათი
6 ივერია ლოკ. წითელი 17*00 სპორტსკ.
04.05.2017 ხუთშაბათი
7 დინ. აკადემია ჩემპიონი 18*00 დინ. აკად.
8 დინ. სკოლა-1 დინ. სკოლა-2 19*00 დინ. აკად.
06.05.2017 შაბათი
9 საბურთალო საბ. ბენდელა 11*00 იოსებიძე
10 ლოკ.თეთრი ისვენებს.
III ტური
10.05.2017 ოთხშაბათი
11 ლოკ. თეთრი ივერია 09.05 18*30 ვერის ბაღი
12 ლოკ. წითელი დინ. აკადემია 11.05 17*00 ვერის ბაღი
11.05.2017 ხუთშაბათი
13 ჩემპიონი საბურთალო 18*00 ფიზკ. ინსტ.
13.05.2017 შაბათი
14 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა-1 12*30 იოსებიძე
15 დინ. სკოლა-2 ისვენებს.
IV ტური
16.05.2017 სამშაბათი
16 დინ. აკადემია ლოკ. თეთრი 18*00 დინ. აკად.
17 დინ. სკოლა-1 ჩემპიონი 19*00 დინ. აკად.
18 დინ. სკოლა-2 საბ. ბენდელა 20*00 დინ. აკად.
20.05.2017 შაბათი
19 საბურთალო ლოკ. წითელი 11*00 იოსებიძე
20 ივერია ისვენებს.
V ტური
23.05.2017 სამშაბათი
21 ლოკ. თეთრი საბურთალო 25.05 16*00 ვერის ბაღი
22 ივერია დინ. აკადემია 17*00 სპორტსკ.
23 ჩემპიონი დინ. სკოლა-2 18*00 ფიზკ. ინსტ.
24 ლოკ. წითელი დინ. სკოლა-1 გადაიდო ვერის ბაღი
25 აფხაზეთი საბ. ბენდელა 21.05 18*00 თბილისის ზღვა
VI ტური
03.06.2017 შაბათი
26 საბურთალო ივერია 11*00 იოსებიძე
27 საბ. ბენდელა ჩემპიონი 12*30 იოსებიძე
28 დინ. სკოლა-1 ლოკ. თეთრი 15*00 დინ. აკად.
29 დინ. სკოლა-2 ლოკ. წითელი 19*00 დინ. აკად.
30 დინ. აკადემია აფხაზეთი
VII ტური
08.06.2017 ხუთშაბათი
31 ლოკ. წითელი საბ. ბენდელა 17*00 ვერის ბაღი
32 ლოკ. თეთრი დინ. სკოლა-2 18*00 ვერის ბაღი
33 ივერია დინ. სკოლა-1 18*00 სპორტსკ.
34 დინ. აკადემია საბურთალო გადაიდო დინ. აკად.
35 ჩემპიონი აფხაზეთი
VIII ტური
13.06.2017 სამშაბათი
36 ჩემპიონი ლოკ. წითელი 18*00 ფიზკ. ინსტ.
37 დინ. სკოლა-1 დინ. აკადემია 19*00 დინ. აკად.
38 დინ. სკოლა-2 ივერია 20*00 დინ. აკად.
17.06.2017 შაბათი
39 საბ. ბენდელა ლოკ. თეთრი 12*30 იოსებიძე
40 საბურთალო აფხაზეთი
IX ტური
  20.06.2017 სამშაბათი
41 ივერია საბ. ბენდელა 17*00 სპორტსკ.
42 ლოკ. თეთრი ჩემპიონი 18*00 ვერის ბაღი
43 დინ. აკადემია დინ. სკოლა-2 18*00 დინ. აკად.
24.06.2017 შაბათი
44 საბურთალო დინ. სკოლა-1 11*00 იოსებიძე
45 ლოკ. წითელი აფხაზეთი
II    წრე
X ტური
19.09.2017 სამშაბათი
46 საბურთალო დინ. სკოლა-2 23.09 12*00 იოსებიძე
47 ივერია ჩემპიონი გადაიდო სპორტსკ.
20.09.2017 ოთხშაბათი
48 აფხაზეთი დინ. სკოლა-1 16*00 თბ. ზღვა
21.09.2017 ხუთშაბათი
49 ლოკ. თეთრი ლოკ. წითელი 18*30 ვერის ბაღი
50 დინ. აკადემია საბ. ბენდელა 20*00 დინ. აკად.
XI ტური
28.09.2017 ხუთშაბათი
51 ლოკ. წითელი ივერია 15*00 ვერის ბაღი
52 საბ. ბენდელა საბურთალო 15*00 იოსებიძე
53 ლოკ. თეთრი აფხაზეთი 16*00 ვერის ბაღი
54 ჩემპიონი დინ. აკადემია 18*00 ფიზკ. ინს.
55 დინ. სკოლა-2 დინ. სკოლა-1 20*00 დინ. აკად.
XII ტური
03.10.2017 სამშაბათი
56 ივერია ლოკ. თეთრი 16*00 სპორტსკ.
57 საბურთალო ჩემპიონი 16*00 იოსებიძე
58 აფხაზეთი დინ. სკოლა-2 16*00 თბ. ზღვა
59 დინ. აკადემია ლოკ. წითელი 19*00 დინ. აკად.
60 დინ. სკოლა-1 საბ. ბენდელა 20*00 დინ. აკად.
XIII ტური
10.10.2017 სამშაბათი
61 აფხაზეთი ივერია 16*00 თბ. ზღვა
12.10.2017 ხუთშაბათი
62 ლოკ. თეთრი დინ. აკადემია 15*00 ვერის ბაღი
63 საბ. ბენდელა დინ. სკოლა-2 16*00 იოსებიძე
64 ლოკ. წითელი საბურთალო 16*00 ვერის ბაღი
65 ჩემპიონი დინ. სკოლა-1 18*00 ფიზკ. ინსტ.
XIV ტური
19.10.2017 ხუთშაბათი
66 საბურთალო ლოკ. თეთრი 15*00 იოსებიძე
67 საბ. ბენდელა აფხაზეთი 16*00 იოსებიძე
68 დინ. აკადემია ივერია 18*00 დინ. აკად.
69 დინ. სკოლა-2 ჩემპიონი 19*00 დინ. აკად.
70 დინ. სკოლა-1 ლოკ. წითელი 20*00 დინ. აკად.
XV ტური
24.10.2017 სამშაბათი
71 ივერია საბურთალო 16*00 სპორტსკ.
72 ჩემპიონი საბ. ბენდელა 18*00 ფიზკ. ინსტ.
25.10.2017 ოთხშაბათი
73 აფხაზეთი დინ. აკადემია 16*00 თბ. ზღვა
26.10.2017 ხუთშაბათი
74 ლოკ. თეთრი დინ. სკოლა-1 15*00 ვერის ბაღი
75 ლოკ. წითელი დინ. სკოლა-2 16*00 ვერის ბაღი
XVI ტური
31.10.2017 სამშაბათი
76 ჩემპიონი აფხაზეთი 18*00 ფიზკ. ინსტ.
02.11.2017 ხუთშაბათი
77 საბ. ბენდელა ლოკ. წითელი 15*00 იოსებიძე
78 საბურთალო დინ. აკადემია 16*00 იოსებიძე
79 დინ. სკოლა-2 ლოკ. თეთრი 19*00 დინ. აკად.
80 დინ. სკოლა-1 ივერია 20*00 დინ. აკად.
XVII ტური
07.11.2017 სამშაბათი
81 ივერია დინ. სკოლა-2 16*00 სპორტსკ.
08.11.2017 ოთხშაბათი
82 აფხაზეთი საბურთალო 16*00 თბ. ზღვა
09.11.2017 ხუთშაბათი
83 ლოკ. წითელი ჩემპიონი 15*00 ვერის ბაღი
84 ლოკ. თეთრი საბ. ბენდელა 16*00 ვერის ბაღი
85 დინ. აკადემია დინ. სკოლა-1 20*00 დინ. აკად.
XVIII ტური
14.11.2017 სამშაბათი
86 ჩემპიონი ლოკ. თეთრი 18*00 ფიზკ. ინსტ.
16.11.2017 ხუთშაბათი
87 საბ. ბენდელა ივერია 15*00 იოსებიძე
88 ლოკ. წითელი აფხაზეთი 15*00 ვერის ბაღი
89 დინ. სკოლა-2 დინ. აკადემია 19*00 დინ. აკად.
90 დინ. სკოლა-1 საბურთალო 20*00 დინ. აკად.

Leave a Reply