კალენდრების ჩამოსატვირთი ვერსია

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

ჩამოტვირთეთ კალენდრები!

„ღია ლიგა”  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ღია ლიგის კალენდარი I წრე

ღია ლიგა-2017 მწვრთნელები


ელიტ ლიგა 2001 – კალენდარი ( I  II  III წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2001 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2001 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2001 2.3 წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2002 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2002 1წრე (2017)შეცვლილი

ელიტ ლიგა2002 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2002 2წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2003 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2003 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2003 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2003 2.3 წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2004 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2004 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2004 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2004 2 წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2005 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2005 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2005 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2005 2 წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2006 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2006 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2006 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2006 2 წრე (2017)


ელიტ ლიგა 2007 – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

ელიტ ლიგა 2007 1წრე (2017)

ელიტ ლიგა2007 (2017) მწვრთნელები

ელიტ ლიგა 2007 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2003  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2003 1წრე (2017)

მერიის თასი 2003 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2003 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2004  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2004 1წრე (2017)

მერიის თასი 2004 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2004 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2005  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2005 1წრე (2017)

მერიის თასი 2005 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2005 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2006  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2006 1წრე (2017)

მერიის თასი 2006 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2006 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2007  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2007 1წრე (2017)

მერიის თასი 2007 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2007 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2008  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2008 1წრე (2017)

მერიის თასი 2008 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2008 2 წრე (2017)


მერიის თასი 2009  – კალენდარი ( I წრე ), მწვთნელების ნომრები და სტადიონები.

მერიის თასი 2009 1წრე (2017)

მერიის თასი 2009 (2017) მწვრთნელები

მერიის თასი 2009 2 წრე (2017)

Leave a Reply