Day

October 23, 2017

თფფ-ს მილოცვა

თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია ულოცავს კახი კალაძეს ქ. თბილისის მერიის არჩევნებში გამარჯვებას და უსურვებს წარმატებებს!