Single Blog Title

This is a single blog caption

ვარსკლავები 2017 2007 წ. დაბ.

ვარსკლავი -2017

2007 წ. დაბ. ჭაბუკები

11 დეკემბერი

,,ავაზა 1970“   –   ,,თ.ს. აკადემია2“ 13სთ.

,, საბ. სკოლა“   –   ,, თ.ს. აკადემია1“ 14 სთ.

,, საბ ბენდელა“    –  ,, ავაზა“ 15 სთ.

,, საბურთალო“    –   ,, ლოკომოტივი“ 16 სთ

12 დეკემბერი

,, თ. ს. აკადემია2“   –  ,,დინ. სკოლა“ 13სთ

,,თ.ს. აკადემია1“    –  ,, მიმინო94“  14 სთ

,,ავაზა“    –    ,,დინ.აკადემია2008“  15 სთ

,,ლოკომოტივი“   –   ,,35 სკოლა“ 16 სთ

13 დეკემბერი

,, საბ სკოლა“   –   ,,მიმინო 94“  13 სთ

,,საბ. ბენდელა“   –   ,,დინ.აკად2008“ 14სთ

,, ავაზა1970“    –    ,,დინ. სკოლა“  15 სთ

,, საბურთალო“    –    ,,35 სკოლა“  16 სთ

14  დეკემბერი

მეოთხედფინალი

                                        საბ.ბენდელა – თს.აკადემია 2      2 – 2    ( პენ 5 – 4)    12*00

                                        თ.ს აკადემია 1 – 35 სკოლა         1 – 4                         12*00

                                   ავაზა 1970 – დინ.აკადემია 2008      2 -1                         13 *00

                                             საბურთალო – საბ.სკოლა         4 -0                         13*00

                                                                       ნახევარფინალი

                                                    საბ. ბენდელა – 35 სკოლა       4 – 1                    15*00

                                                    საბურთალო – ავაზა 1970      4 – 1                    16*00

15  დეკემბერი

III – IV  ადგილები       ავაზა 1970 – 35 სკოლა 4 – 2    12*00

      ფინალი           საბ. ბენდელა –  საბურთალო  2 -3   14*00

გუნდი 1 2 3
1 საბ.ბენდელა   7 – 0  0 – 0   4 7 – 0   1
2 ავაზა 0 – 7    1 – 4   0 1 – 11   3
3 დინ.აკად-2008 0 – 0   4 – 1    4 4 – 1 

 

გუნდი 1 2 3
1 საბურთალო   6 – 1  9 – 3      6    15 – 4      1 
2 ლოკომოტივი  1 – 6    1 – 5  0  2 – 11  3
3 35 სკოლა 3 – 9  5 – 1    8 – 10   2

 

გუნდი 1 2 3
1 საბ.სკოლა   2 – 2  3 – 1  5 – 3   2
2 თს.აკად-1 2 – 2    12 – 0  14 – 2  1
3 მიმინო-94  1 – 3 0 – 12    0 1 – 15   3 

 

გუნდი 1 2 3
1 ავაზა-1970   5 – 1  2 – 2  7 – 3   1
2 თს.აკად-2 1 – 5    3 – 2  4 – 7 
3 დინ.სკოლა 2 – 2  2 – 3    1 4 – 5 3

Leave a Reply