Single Blog Title

This is a single blog caption

მშვიდობის თასი – 2018 წ.

         მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2005 წ.წ.

                                                                                1 საქ. უნივერსიტეტი თბ.

                                                                                2 ლიახვი აჩაბეთი

                                                                                3 ავაზა თბ

                                                                                4 განთიადი კასპი

                                                                                5 შევარდენი რუს

                                                                                6 დომინანტი თბ

                                                                                                                                    I ტური

                                                                                                                     3 თებერვალი,შაბათი

საქართ.უნივერსიტეტი – დომინანტი     4 – 0                10:00                

ლიახვი – შევარდენი                                      0 – 1                13:00

ავაზა – განთიადი                                            3 – 1                14:00

                                                                                                                               II ტური

                                                                                                                7 თებერვალი,ოთხშაბათი        

დომინანტი – განთიადი                                3 – 3                 13:00

                                                                                                                8 თებერვალი,ხუთშაბათი

საქართ.უნივერსიტეტი – ლიახვი             5 – 0                 14:00

შევარდენი – ავაზა                                          1 – 2                 15:00

                                                                                                                             III ტური

                                                                                                                    10 თებერვალი,შაბათი   

განთიადი – შევარდენი                              0 – 0                  12:00

ლიახვი- დომინანტი                                     2 – 1                15:00

                                                                                                                   11 თებერვალი,კვირა

ავაზა – საქართ.უნივერსიტეტი                1 – 1                 11:00

 

                                                                                                                     IV ტური

                                                                                                                17 თებერვალი,შაბათი     

დომინანტი – შევარდენი                           0 – 5                     11:00

ლიახვი – ავაზა                                               0 – 2                     13:00

                                                                                                                18 თებერვალი,კვირა      

საქართ.უნივერს. – განთიადი                  2 – 0                     12:00

                                                                                                                 V ტური

                                                                                                                 24 თებერვალი,შაბათი   

ავაზა – დომინანტი                                        5 – 2                       1:00

შევარდენი – საქართ.უნივერსიტეტი     3 – 4                         12:00

განთიადი – ლიახვი                                       1 – 0                        13:00

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. საქ.უნივერსიტეტი 5 4 1 0 16-4 13
2. ავაზა თბილისი 5 4 1 0 13-5 13
3. შევარდენი რუს 5 2 1 2 10-6 7
4. განთიადი კასპი 5 1 2 2 5-8 5
5. ლიახვი აჩაბეთი 5 1 0 4 2-10 3
6. დომინანტი თბ. 5 0 1 4 6-19 1

           4 მარტი,კვირა

                                                                                      მატჩი  3-4  ადგილისათვის 

                                                                   შევარდენი რს. – განთიადი კასპი  4 – 2

                                                                                   ფინალი                                  

                                                                   საქართ.უნივერსიტეტი – ავაზა     0 : 1

 

 

 

                                                                                    მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

                                                                                                   2006 წ.წ.

                                                                                                  A ჯგუფი

 1. ავაზა თბ
 2. ბენდელა-2006 თბ
 3. საქ უნივერსიტეტი თბ
 4. ლოკომოტივი თბ
 5. ვიკინგები თბ

                                                                           I ტური

                                                                                                                                          3 თებერვალი,შაბათი

 

საქართ.უნივერსიტეტი – ლოკომოტივი      2 – 9                     11:00

                                                                                                                                           4 თებერვალი,კვირა

ბენდელა-2006 – ვიკინგები                            0 –   1                     10:00

ავაზა – ისვენებს.

 

                                                                                                                                        II ტური

                                                                                                                                          7 თებერვალი,ოთხშაბათი        

ავაზა – ბენდელა-2006                                       2 – 5                       15:00

                                                                                                            8 თებერვალი,ხუთშაბათი

 

ვიკინგები – საქართ.უნივერსიტეტი              1 – 1                       13:00

ლოკომოტივი – ისვენებს.

 

 

                                                                                                                                     III ტური

                                                                                                                                    11 თებერვალი,კვირა

ლოკომოტივი – ვიკინგები                         4 – 0                           10:00

საქართ.უნივერიტეტი – ავაზა                 0 – 2                           13:00

ბენდელა-2006  – ისვენებს.

 

 

                                                                                                                                     IV ტური

                                                                                                                             17 თებერვალი,შაბათი

ბენდელა-2006 – საქართ.უნივერსიტეტი          3 – 1           10:00

                                                                                                                             18 თებერვალი,კვირა

ავაზა – ლოკომოტივი                                              1 – 3           13:00

ვიკინგები – ისვენებს.

                                                                                                                                         V ტური

                                                                                                                               24 თებერვალი,შაბათი

ლოკომოტივი – ბენდელა-2006                          3 – 0             10:00

ვიკინგები – ავაზა                                                   1 – 2            14:00

საქართველოს უნივერსიტეტი – ისვენებს.

                                                                                                                  სატურნირო  მდგომარეობა

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. ლოკომოტივი თბ. 4 4 0 0 19-3 12
2. ბენდელა – 2006 თბ. 4 2 0 2 8-7 6
3. ავაზა თბილისი 4 2 0 2 7-9 6
4. ვიკინგები თბ. 4 1 1 2 3-7 4
5. საქ.უნივერსიტეტი 4 0 1 3 4-15 1

 

                                                                                                                             3 მარტი,შაბათი        

                                                                                                                                  ½  ფინალი

A-1 – B-2  ლოკომოტივი – თ.ს. აკადემია     6 – 0

B-1 – A-2   ავაზა – 2006 – ბენდელა – 2006     0: 2    

                                                                                                                               4 მარტი,კვირა

მატჩი 3-4 ადგილისათვის თ.ს.აკადემია – ავაზა 2006  0 – 2

            ფინალი   ლოკომოტივი – ბენდელა-2006                 2 – 1

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2006 წ.წ.

B ჯგუფი

 

 1. თ.ს.აკადემია თბ.
 2. ჩემპიონი თბ.
 3. ბასა თბ.
 4. საბ.-2007 თბ
 5. ავაზა-2006 თბ.

I ტური

4 თებერვალი,კვირა

ბასა – საბურთალო-2007                               0 – 1               11:00

ჩემპიონი – ავაზა-2006                                  1 – 3               12:00

თ.ს.აკადემია – ისვენებს.

 

II ტური

  7 თებერვალი,ოთხშაბათი

თ.ს.აკადემია – ჩემპიონი                              2 – 0                14:00

8 თებერვალი,ხუთშაბათი

 

ავაზა-2006 – ბასა                                           0 – 2                16:00

საბურთალო-2007 – ისვენებს.

III ტური

10 თებერვალი,შაბათი

საბურთალო-2007 – ავაზა-2006                  0 – 4                10:00

11 თებერვალი,კვირა

ბასა – თ.ს.აკადემია                                        1 – 1               14:00

ჩემპიონი – ისვენებს.

IV ტური

18 თებერვალი,კვირა

თ.ს.აკადემია – საბურთალო-2007              3 – 2                 10:00

ჩემპიონი – ბასა                                              3 – 2                  11:00

ავაზა-2006  – ისვენებს.

V ტური

25 თებერვალი, კვირა

ავაზა-2006 – თ.ს.აკადემია                         1 – 0                  10:00

საბურთალო-2007 – ჩემპიონი                   0 – 0                   11:00

ბასა  – ისვენებს.

    სატურნირო  მდგომარეობათ..

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. ავაზა-2006  თბ.   4 3 0 1 8-3 9
2.  თ.ს.აკადემია თბ 4 2 1 1 6-4 7
3.  ბასა  თბილისი 4 1 1 2 5-5 4
4. ჩემპიონი  თბილისი 4 1 1 2 4-7 4
5. საბურთალო – 2007 თბ 4 1 1 2 3-7 4

3 მარტი,შაბათი        

      ½  ფინალი                

A-1 – B-2   ლოკომოტივი – თ.ს. აკადემია    6 – 0

B-1 – A-2  ავაზა – 2006 – ბენდელა – 2006      0 – 2

4 მარტი,კვირა

მატჩი 3-4 ადგილისათვის თ.ს. აკადემია – ავაზა-2006   0 – 2

ფინალი     ლოკომოტივი  – ბენდელა-2006                           2 – 1

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2007 წ.წ.

A ჯგუფი

 1. ჩემპიონი თბ.
 2. თ.ს.აკადემია-2008 თბ.
 3. საბ. სკოლა-2008 თბ.
 4. გორი (ყვითელი) გორი

                                                                                                                                                                            I ტური

                                                                                                                                                                4 თებერვალი,კვირა

ჩემპიონი – გორი (ყვითელი)                            3 – 2               14:00

თ.ს.აკადემია-2008 – საბ.სკოლა-2008             4 – 0               15:00

                                                                                                                                         II ტური

                                                                                                                                       10 თებერვალი,შაბათი

გორი (ყვითელი) – საბ.სკოლა-2008               1 – 0                 14:00

                                                                                                                                      11 თებერვალი,კვირა

ჩემპიონი – თ.ს.აკადემია-2008                        3 – 5                15:00

                                                                                                                                      III ტური

                                                                                                                                         18 თებერვალი,კვირა

თ.ს.აკადემია-2008 – გორი (ყვითელი)          8 – 0                  15:00

საბ.სკოლა-2008 – ჩემპიონი                           0 – 1                  16:00

          სატურნირო  მდგომარეობა

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. თ.ს.კადემია -2008  თბ. 3 3 0 0 17-3 9
2.  ჩემპიონი თბილისი 3 2 0 1 7-7 6
3. გორი (ყვითელი)  გორი 3 1 0 2 3-11 3
4.  საბ. სკოლა-2008 თბ. 3 0 0 3 0-6 0

 

                 

                                                                                                                                          24  თებერვალი,შაბათი

                                                                                                                                                    ¼  ფინალი       

თ.ს.აკადემია-2008 – მიმინო          4 – 1         

ნ.დინამო  –  თ.ს.აკადემია 2007    2 – 1        

                                                                                                                                         25  თებერვალი,კვირა

                                                                                                                                                     ¼  ფინალი

გორი (წითელი)  –  გორი (ყვითელი) 11 – 0   

ჩემპიონი  –  საბურთ.სკოლა 2007      0 – 4                                                      9-12 ადგილებისათვის

თ.ს.აკადემია-1  –  ლოკომოტივი       1 – 8 

საბ.სკოლა 20008  –  განთიადი          0 – 5 ტ.შ.

 

                                                                                                                                                                     3 მარტი,შაბათი

½ ფინალი

 

თ.ს.აკადემია-2008 – გორი ( წითელი)       0 – 5

ნ.დინამო – საბურთ.სკოლა – 2007             0 – 2

 

4 მარტი,კვირა

3-4 ადგილისათვის         თ.ს.აკადემია-2008 – ნ.დინამო       4 – 2   

ფინალი                                გორი  –  საბურთ.სკოლა-2007          2 – 0

          

                     

 

 

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2007 წ.წ.

B ჯგუფი

 1. ნ.დინამო თბ
 2. მიმინო თბ
 3. საბ სკოლა-2007 თბ
 4. თ.ს.აკადემია-1 თბ                                                                               

                                                                                                                                                                           I ტური

                                                                                                                                               3 თებერვალი,შაბათი

საბ.სკოლა-2007 – თ.ს.აკადემია-1           2 – 1                         15:00

                                                                                                                                                                   4 თებერვალი,კვირა

 

ნ.დინამო – მიმინო                                  6 – 0                         16:00        

                                                                                                                                                                       II ტური

                                                                                                                                                                    10 თებერვალი,შაბათი

 

თ.ს.აკადემია-1 – მიმინო                         1 – 3                        11:00

საბ.სკოლა-2007 – ნ.დინამო                    2 – 3                       16:00

 

                                                                                                                                                                      III ტური

                                                                                                                                                                17 თებერვალი,შაბათი

მიმინო – საბ.სკოლა-2007                      0 – 6                       12:00

ნ.დინამო – თ.ს.აკადემია-1                    6 – 0                       16:00

სატურნირო  მდგომარეობა 

 

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. ნ. დინამო თბ 3 3 0 0 15-2 9
2.  საბ.სკოლა-2007 თბ. 3 2 0 1 10-4 6
3. მიმინო  თბილისი 3 1 0 2 3-13 3
4. თ.ს.აკადემია – 1 თბ. 3 0 0 3 2-11 0

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     24  თებერვალი,შაბათი

                                                                                                                                                        ¼  ფინალი       

თ.ს.აკადემია-2008 – მიმინო                4 – 1

ნ.დინამო  –  თ.ს.აკადემია 2007          2 – 1  

                                                                                                                               25  თებერვალი,კვირა

                                                                                                                ¼  ფინალი

გორი (წითელი)  –  გორი (ყვითელი)  11 – 0

ჩემპიონი  –  საბურთ.სკოლა 2007       0 – 4

                                                                                                                                                  9-12 ადგილებისათვის

თ.ს.აკადემია-1  –  ლოკომოტივი       1 – 8

საბ.სკოლა 2008  –  განთიადი            0 – 5 ტ.შ.

                                                                                                                      

 

თ.ს.აკადემია – 2008 – გორი (წითელი)    0 – 5                                                                       3 მარტი, შაბათი

ნ.დინამო – საბურთ.სკოლა-2007               0 – 2                                                                          ½ ფინალი

                                                                                                                           4 მარტი,კვირა

3-4 ადგილისათვის   თ.ს.აკადემია-2008 – ნ.დინამო   4 – 2

                ფინალი   გორი – საბურთ.სკოლა-2007    2 – 0

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2007 წ.წ.

C ჯგუფი

 

 

 1. განთიადი კასპი
 2. ლოკ. თბ
 3. გორი (წითელი) გორი
 4. თ.ს.აკადემია-2007 თბ.

                                                                                                                                                      I ტური

                                                                                                                                3 თებერვალი,შაბათი

ლოკომოტივი – თ.ს.აკადემია-2007                     0 – 2         12:00

                                                                                                                                                        4 თებერვალი,კვირა

განთიადი – გორი (წითელი)                                0 – 4         13:00                

 

                                                                                                                                                                                    II ტური

                                                                                                                                                                   10 თებერვალი,შაბათი

 

გორი (წითელი) – თ.ს.აკადემია-2007               2 – 0           13:00

                                                                                                                                                                   11 თებერვალი,კვირა

 

განთიადი – ლოკომოტივი                               1 – 1             12:00

 

                                                                                                                                                                                    III ტური

                                                                                                                                                                   17 თებერვალი,შაბათი

თ.ს.აკადემია-2007 – განთიადი                      2 – 1              14:00

                                                                                                                                                                   18 თებერვალი,კვირა

ლოკომოტივი – გორი (წითელი)                    1 – 4               14:00

 

 

 სატურნირო  მდგომარეობა 

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. გორი (წითელი)  გორი 3 3 0 0 10-1 9
2. თ.ს.აკადემია -2007  თბ 3 2 0 1 4-3 6
3. ლოკომოტივი  თბილისი 3 0 1 2 2-7 1
4.  განთიადი  კასპი 3 0 1 2 2-7 1

 

24  თებერვალი,შაბათი

   ¼  ფინალი       

თ.ს.აკადემია-2008 – მიმინო                4 – 1

ნ.დინამო  –  თ.ს.აკადემია 2007          2 – 1  

     25  თებერვალი,კვირა

      ¼  ფინალი

გორი (წითელი)  –  გორი (ყვითელი)   11 – 0

ჩემპიონი  –  საბურთ.სკოლა 2007        0 –  4

      9-12 ადგილებისათვის

თ.ს.აკადემია-1  –  ლოკომოტივი          1 – 8

საბ.სკოლა 20008  –  განთიადი             0 – 5 ტ.შ.

3 მარტი,შაბათი

½ ფინალი

თ.ს.აკადემია-2008 – გორი (წითელი)   0 – 5

ნ.დინამო – საბურთ.სკოლა – 2007        0 – 2

4 მარტი,კვირა  

 

3-4 ადგილისათვის  თ.ს.აკადემია-2008 – ნ.დინამო         4 – 2

          ფინალი                გორი  –  საბურთ.სკოლა-2007          2 – 0

 

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2008 წ.წ.

A ჯგუფი

 1. ჩემპიონი თბ.
 2. შევარდენი რუს.
 3. ბასა-2008 თბ.
 4. ლომები თბ.

 

 

                                                                                                                                                                                   I ტური

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 თებერვალი,შაბათი

 

ბასა-2008 – ჩემპიონი                                4 – 0                 13:00

                                                                                                                                     4 თებერვალი,კვირა       

შევარდენი – ლომები                               2 – 4                  12:00

       

                                                                                                                                                                                     II ტური

                                                                                                                                     10 თებერვალი,შაბათი

 

ბასა-2008 – შევარდენი                           1 – 2                    12.02.   

                                                                                                                                     11 თებერვალი,კვირა

 

ჩემპიონი – ლომები                               1 -3                      13:00

 

                                                                                                                                                                                III ტური

                                                                                                                                       17 თებერვალი,შაბათი

ლომები – ბასა-2008                              3 – 1                      13:00

                                                                                                                                       18 თებერვალი,კვირა

შევარდენი – ჩემპიონი                         1 – 1                      12:00

 სატურნირო  მდგომარეობა

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1.  ლომები  თბილისი 3 3 0 0 10-4 9
2. შევარდენი  რუსთავი 3 1 1 1 5-6 4
3. ბასა -2008  თბილისი 3 1 0 2 6-5 3
4. ჩემპიონი  თბილისი 3 0 1 2 2-8 1

                                       

 

                                               24 თებერვალი,შაბათი      

                                               ½ ფინალი

ლომები  –  ნ.დინამო                          1 – 3

                                        5-8 ადგილებისათვის

ბასა-2008  –  მიმინო                           0 – 5ტ.შ.

                                        25 თებერვალი,კვირა

                                                                                                                              ½ ფინალი

თ.ს.აკადემია  –  შევარდენი რს.        5 – 1

                                          5-8 ადგილებისათვის

ჩემპიონი  –  ბასა                                5 – 0 ტ.შ.

                             4 მარტი,კვირა

3-4 ადგილისათვის          

ლომები – შევარდენი რს.     2 – 1

ფინალი                               

ნ.დინამო – თ.ს. აკადემია   3 – 3 პენ.  4 – 5

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2008 წ.წ.

B ჯგუფი

 

 

 1. ნ. დინამო თბ.
 2. თ.ს.აკადემია თბ
 3. ბასა თბ
 4. მიმინო თბ

 

 

                                                                                                                                                                          I ტური

                                                                                                                                                               3 თებერვალი,შაბათი

 

ბასა – ნ.დინამო                                     0 – 4                               15:00             

                                                                                                                                                              4 თებერვალი,კვირა

თ.ს.აკადემია – მიმინო                         10 – 0                              11:00            

 

                   

                                                                                                                                                              II ტური

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             10 თებერვალი,შაბათი   

 

 

ბასა – თ.ს.აკადემია                            0 – 10                               12:00

ნ.დინამო – მიმინო                            15 – 0                                15:00

 

 

                                                                                                                                                               III ტური

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          17 თებერვალი,შაბათი   

 

მიმინო – ბასა                                     1 – 5                                   14:00

თ.ს.აკადემია – ნ.დინამო                 5 – 1                                  15:00

 

 სატურნირო  მდგომარეობა

                                   

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. თ.ს.აკადემია  თბ 3 3 0 0 25-1 9
2. ნ. დინამო  თბ. 3 2 0 1 20-5 6
3.  ბასა   თბ 3 1 0 2 5-15 3
4. მიმინო  თბ 3 0 0 3 1-30 0

24 თებერვალი,შაბათი      

      ½ ფინალი

ლომები  –  ნ.დინამო                           1 – 3

                                                                                                                                       5-8 ადგილებისათვის

ბასა-2008  –  მიმინო                             0 – 5 ტ.შ.

                                                                                                                                        25 თებერვალი,კვირა

                                                                                                                                                 ½ ფინალი

თ.ს.აკადემია  –  შევარდენი რს.        5 – 1

                                                                                                                                         5-8 ადგილებისათვის

ჩემპიონი  –  ბასა                                   5 – 0 ტ.შ.

                

4 მარტი,კვირა  

3-4 ადგილისათვის           

ლომები – შევარდენი რს.       2 – 1

ფინალი     

ნ.დინამო – თ.ს. აკადემია     3 – 3 პენ.  4 – 5

 

 

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2009 წ.წ.

A ჯგუფი

 

 

 1. ჩემპიონი-2 თბ
 2. საბ. სკოლა თბ
 3. საქ. უნივერსიტეტი თბ
 4. 35 სკოლა-1 თბ
 5. ოსეთი

 

                                                                                                                                                                          I ტური

                                                                                                                                                             3 თებერვალი,შაბათი

საბ.სკოლა – 35 სკოლა-1                                    3 – 8                 12:00

 

                                                                                                                                                              4 თებერვალი,კვირა                                                                       

საქართ.უნივერსიტეტი – ჩემპიონი-2               6 – 4                 14:00

ოსეთი  – ისვენებს.

                                                                                                                                                                           II ტური

                                                                                                                                                    10 თებერვალი,შაბათი

 

ოსეთი – საქართ.უნივერსიტეტი                      6 – 1                  14:00

 

 

                                                                                                                                                    11 თებერვალი,კვირა

ჩემპიონი-2 – საბ.სკოლა                                   5 – 2                 15:00

35 სკოლა-1  – ისვენებს.

 

                                                                                                                                                                               III ტური

                                                                                                                                           17 თებერვალი,შაბათი

 

საბ.სკოლა – ოსეთი                                           2 – 12               12:00

 

                                                                                                                                                    18 თებერვალი,კვირა

35 სკოლა-1 – ჩემპიონი-2                                 2 – 1                   15:00

საქართ.უნივერსიტეტი  – ისვენებს.

                                                                                                                                                                                   IV ტური

                                                                                                                                                      24 თებერვალი,შაბათი

საქართ.უნივერსიტეტი – საბ.სკოლა               5 – 0 ტ.შ.              11:00

ოსეთი – 35 სკოლა-1                                            1 – 7                      12:00

ჩემპიონი-2  – ისვენებს.

                                                                                                                                                                                      V ტური

                                                                                                                                                      28 თებერვალი,ოთხშაბათი

ჩემპიონი-2  – ოსეთი                                            1 – 0                  13:00

35 სკოლა-1 – საქართ.უნივერსიტეტი             5 – 1                  16:00

საბ.სკოლა  – ისვენებს.

    სატურნირო  მდგომარეობა

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1.   35 სკოლა – 1თბილისი 4 4 0 0  22 – 6 12
2. ოსეთი 4 2 0 2 19 – 11 6
3. ჩემპიონი-2  თბილისი 4 2 0 2 11 – 10 6
4. საქ.უნივერსიტეტი 4 2 0 2 13 – 15 6
5. საბ. სკოლა თბ. 4 0 0 4   7 –  30 0

3 მარტი,შაბათი

½  ფინალი

A-1 – B-2     35სკოლა- 1 –  თს აკადემია                 2 – 4

B-1 – A-2     35სკოლა- 2 – ოსეთი                              2 – 1

4 მარტი,კვირა

მატჩი 3 – 4 ადგილისათვის    35 სკოლა- 1 –  ოსეთი                     3 – 3 პენ. 5 – 3

                   ფინალი                       თ.ს.აკადემია – 35 სკოლა – 2        2 – 3    

 

 

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2018

2009 წ.წ.

B ჯგუფი

 

 

 1. ჩემპიონი-1 თბ.
 2. მთ.გლობუსი თბ.
 3. თ.ს.აკადემია თბ.
 4. 35 სკოლა-2 თბ.
 5. აფხაზეთი

                                                                                                                                                        I ტური

                                                                                                                                               4 თებერვალი,კვირა

თ.ს.აკადემია – 35 სკოლა-2                                  1 – 3                13:00

მთ.გლობუსი – ჩემპიონი-1                                  1 – 0                15:00

აფხაზეთი  – ისვენებს.

 

                                                                                                                                                      II ტური

                                                                                                                                              11 თებერვალი,კვირა

აფხაზეთი –        მთ.გლობუსი                            3 – 7                  12:00

ჩემპიონი-1 – თ.ს.აკადემია                                  1 – 7                  14:00

35 სკოლა-2  – ისვენებს.

 

                                                                                                                                                 III ტური

                                                                                                                                               18 თებერვალი,კვირა

 

თ.ს.აკადემია – აფხაზეთი                               3 – 2                      13:00

35 სკოლა-2 – ჩემპიონი-1                                2 – 1                      14:00

მთ.გლობუსი – ისვენებს.

                                                                                                                                              IV ტური

                                                                                                                                              24 თებერვალი,შაბათი  

აფხაზეთი – 35 სკოლა-2                                 0 – 5                       13:00

 

                                                                                                                                              25 თებერვალი,კვირა

მთ.გლობუსი – თ.ს.აკადემია                         1 – 2                        12:00

ჩემპიონი-1  – ისვენებს.

 

 

 

                                                                                                                                             V ტური

                                                                                                                                            28 თებერვალი,ოთხშაბათი      

35 სკოლა-2  – მთ.გლობუსი                1 – 1                                  14:00

ჩემპიონი-1 – აფხაზეთი                      1 – 3                                  15:00

თ.ს.აკადემია  – ისვენებს.

 

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

   N გ უ ნ დ ე ბ ი
1. 35 სკოლა-2  თბ. 4 3 1 0 11- 3 10
2. თ.ს.აკადემია თბ. 4 3 0 1 13- 7 9
3. თ.გლობ. თბილისი 4 2 1 1 10- 6 7
4. აფხაზეთი  4 1 0 3  8- 16 3
5. ჩემპიონი-1  თბილისი 4 0 0 4  3- 13 0

                                      3 მარტი,შაბათი                                       

  თბ.½  ფინალი 

A-1 – B-2    35 სკოლა-1  –  თ.ს.აკადემია      2 – 4

B-1 – A-2   35 სკოლა-2  –  ოსეთი                    2 – 1

                                                                                               4 მარტი,კვირა

მატჩი 3-4 ადგილისათვის    35 სკოლა – 1 – ოსეთი                3 – 3 პენ. 5 – 3

ფინალი                                      თ.ს.აკადემია – 35 სკოლა- 2     2 – 3

 

 

                                                3 group x  4 teams

                              day 1                     day 2                   day 3

Group A             A1 v A4                 A1 v A3                A1 v A2

                           A2 v A3                 A2 v A4                 A3 v A4

Group B             B1 v B4                 B1 v B3                B1 v B2

                           B2 v B3                 B2 v B4                 B3 v B4

Group C             C1 v C4                 C1 v C3                C1 v C2

                           C2 v C3                 C2 v C4                 C3 v C4   

                                                      Quarter-finals

   Quarter-final 1          Quarter-final 2            Quarter-final 3              Quarter-final 4 

        A1 v B3                     B1 v C2                      C1 v A3                        A2 v B2                    

        A1 v B2                      B1 v C3                     C1 v A3                       A2 v C2                    

        A1 v B3                      B1 v C3                     C1 v A2                      B2 v C2                    

                                                          Semi-finals

        1:   WQuarter-final 1 v WQuarter-final 3            2:  WQuarter-final 2 v WQuarter-final 4

  Если две или более команд в одной группе равны по очкам по завершении матчей группового этапа , применяются следующие критерии, чтобы определить рейтинги :

 1. большее количество очков, набранных в матчах между данными командами
 2. лучшая разница мячей в матчах между данными командами
 3. лучшая разница мячей во всех матчах группы
 4. большее количество голов, забитых во всех матчах группы

                  Рейтинг третьих команд –  лучшие 2 выходят в  1/4  финала

 1. количество очков;
 2. разница голов во всех групповых матчах;
 1. количество голов, забитых во всех групповых матчах;
 2. результат жеребьёвки, проведённой организационным комитетом.

 

                                                    1/4      финал  

       1/4   1                        1/4    2                        1/4     3                        1/4   

        A1 v B3                      B1 v C2                     C1 v A3                      A2 v B2                    

        A1 v B2                      B1 v C3                     C1 v A3                      A2 v C2                    

        A1 v B3                      B1 v C3                     C1 v A2                      B2 v C2    

                                                               1/2      финал  

 1:  победит. 1/4   1    v    победит. 1/4   3               2:  победит. 1/4   2    v    победит. 1/4   4   

 

 

Победители трёх групп и лучшая команда из занявших вторые места выходят в полуфинал.

                                Определение мест команд в групповом раунде

В групповом раунде место команды определяется количеством набранных очков: чем больше очков, тем выше место. В случае, если у двух или более сборных совпадает количество очков, используются следующие критерии:

В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

 1. Количество очков в матчах между этими командами;
  2. Разница мячей в матчах между этими командами;
  3. Количество забитых мячей в матчах между этими командами, если две команды имеют одинаковые критерии 1-3, производится их пересчёт между этими командами (между 3 или 4 командами).

Если это не дало результат, то используется:

 1. Разница мячей во всех матчах;
  5. Количество забитых мячей во всех матчах;
  6. Если команды играют свой матч в группе в конце и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных мячей, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.
  7. Меньшее количество дисциплинарных очков, набранных путём получения жёлтых и/или красных карточек.
  8. Наивысшая позиция в рейтинге, использующимся для жеребьёвки отборочного раунда.
  9. Жеребьёвка

 

1:   A1  v   B2 / C2 / C1               2:  B2   v   A2 /  C1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply