Single Blog Title

This is a single blog caption

თბილისის ლიგა 2009 (2019 წ )

                                                              II წრე

 

შენიშვნა: საფეხბურთო კლუბი ,, ავაზა ” გამოეთიშა ასპარეზობას.

 

14 ტური 21.09.2019 შაბათი  
მთ.გლობუსი ავაზა-2 ხილიანი 12*00
სამგორი მახათა დინ-სკოლა-2 მოსკ.გამ 35 15*00
35 სკოლა ოლიმპიკი 35 სკოლა 18*00
ავაზა-1970 აფხაზეთი ავაზა 19*30
  22.09.2019 კვირა  
დილა ვიკინგები გორი 17*00
შევარდენი ლოკომოტივი საგურამო 18*30
მორკინალი ისვენებს    
       
15 ტური 26.09.2019 ხუთშაბათი  
35 სკოლა სამგორი მახათა 35 სკოლა 18*00
  28.09.2019 შაბათი  
ვიკინგები ავაზა-1970 ხილიანი 12*00
ავაზა-2 მორკინალი ავაზა 19*30
  29.09.2019 კვირა  
აფხაზეთი მთ.გლობუსი ახმეტელი 14*30
ოლიმპიკი დილა ოლიმპიკი 15*30
ლოკომოტ. დინ-სკოლა-2 საგურამო 18*00
შევარდენი ისვენებს    
       
16 ტური 05.10.2019 შაბათი  
მთ.გლობ. ვიკინგები ხილიანი 18*00
შევარდენი ავაზა-2 ავაზა 19*30
ავაზა-1970 ოლიმპიკი ავაზა 20*30
  06.10.2019 კვირა  
მორკინალი აფხაზეთი 175 სკოლა 14*00
სამგორი მახათა ლოკომოტივი მოსკ.გამზ 35 15*00
დილა 35 სკოლა გორი 17*00
დინ-სკოლა-2 ისვენებს    
       
17 ტური 10.10.2019 ხუთშაბათი  
ოლიმპიკი მთ.გლობ. ოლიმპიკი 16*00
35 სკოლა ავაზა-1970 35 სკოლა 18*00
  12.10.2019 შაბათი  
ვიკინგები მორკინალი ხილიანი 12*00
ავაზა-2 დინ-სკოლა-2 ავაზა 19*30
  13.10.2019 კვირა  
სამგორი მახათა დილა მოსკ.გამზ 35 13*00
აფხაზეთი შევარდენი ახმეტელი 14*30
ლოკომოტ ისვენებს    
       
18 ტური 19.10.2019 შაბათი  
დინ-სკოლა-2 აფხაზეთი დინ-აკად. 12*00
ავაზა-1970 დილა ავაზა 19*30
  20.10.2019 კვირა  
მორკინალი ოლიმპიკი 175 სკოლა 12*00
  22.10.2019 სამშაბათი  
ლოკომოტ ავაზა-2 საგურამო 17*00
მთ.გლობ. 35 სკოლა ხილიანი 18*00
შევარდენი ვიკინგები ხილიანი 20*30
სამგორი მახათა ისვენებს    
       
       
19 ტური 26.10.2019 შაბათი  
ვიკინგები დინ-სკოლა-2 დინ. აკადემია 11*00
35 სკოლა მორკინალი 35 სკოლა 18*00
  27.10.2019 კვირა  
ოლიმპიკი შევარდენი ოლიმპიკი 11*00
სამგორი მახათა ავაზა-1970 მოსკ.გამზ 35 13*00
აფხაზეთი ლოკომოტ ახმეტელი 14*30
დილა მთ.გლობ. გორი 16*00
ავაზა-2 ისვენებს    
       
20 ტური 02.11.2019 შაბათი  
35 სკოლა დინ-სკოლა-2 35 სკოლა 18*00
ავაზა-1970 მორკინალი ავაზა 19*30
  03.11.2019 კვირა  
ოლიმპიკი ლოკომოტივი ოლიმპიკი 11*00
აფხაზეთი ავაზა-2 ახმეტელი 14*30
დილა შევარდენი გორი 16*00
მთ.გლობ. სამგორი მახათა ხილიანი 18*00
ვიკინგები ისვენებს    
       
21 ტური      
  09.11.2019 შაბათი  
დინ-სკოლა-2 ოლიმპიკი დინ-აკად. 14*00
შევარდენი 35 სკოლა 35 სკოლა 18*00
მთ.გლობ. ავაზა-1970 ხილიანი 18*00
ავაზა-2 სამგორი მახათა ავაზა 19*30
  10.11.2019 კვირა  
მორკინალი დილა 175 სკოლა 14*00
ლოკომოტ ვიკინგები საგურამო 15*00
აფხაზეთი ისვენებს    
       
22 ტური 13.11.2019 ოთხშაბათი  
შევარდ. ავაზა-1970 ავაზა 16*30
  14.11.2019 ხუთშაბათი  
სამგორი მახათა აფხაზეთი მოსკ.გამზ 35 14*30
დინ-სკოლა-2 დილა დინ-აკად. 19*45
  16.11.2019 შაბათი  
მორკინალი მთ.გლობ. 175 სკოლა 11*00
ავაზა-2 ვიკინგები ავაზა 19*30
  17.11.2019 კვირა  
ლოკომოტ 35 სკოლა საგურამო 14*00
ოლიმპიკი ისვენებს    
       
23 ტური 19.11.2019 სამშაბათი  
ავაზა-1970 დინ-სკოლა2 ავაზა 16*30
მთ.გლობუსი შევარდენი ხილიანი 18*00
ვიკინგები აფხაზეთი ხილიანი 20*30
  20.11.2019 ოთხშაბათი  
დილა ლოკომოტივი გორი 15*30
  21.11.2019 ხუთშაბათი  
ოლიმპიკი ავაზა-2  ოლიმპიკი 15*30
  24.11.2019 კვირა  
სამგორი მახათა მორკინალი მოსკ.გამზ 35 12*00
35 სკოლა ისვენებს    
       
24 ტური 26.11.2019 სამშაბათი  
ლოკომოტ. ავაზა-1970 საგურამო 15*00
  30.11.2019 შაბათი  
ვიკინგები სამგორი მახათა ხილიანი 10*00
შევარდენი მორკინალი 175 სკოლა 12*00
დინ-სკოლა2 მთ.გლობუს. დინ-აკად. 14*00
აფხაზეთი ოლიმპიკი ახმეტელი 14*30
ავაზა-2 35 სკოლა ავაზა 19*30
დილა ისვენებს    
       
25 ტური 07.12.2019 შაბათი  
სამგორი მახათა შევარდენი მოსკ.გამზ 35 11*30
მორკინალი დინ-სკოლა2 175 სკოლა 13*00
დილა ავაზა2 გორი 13*00
35 სკოლა აფხაზეთი 35 სკოლა 18*00
  08.12.2019 კვირა  
ოლიმპიკი ვიკინგები ოლიმპიკი 11*00
მთ.გლობუსი ლოკომოტივი ხილიანი 18*00
ავაზა-1970 ისვენებს    
       
26 ტური 11.12.2019 ოთხშაბათი  
ავაზა-2 ავაზა-1970 ავაზა 16*30
  12.12.2019 ხუთშაბათი  
ლოკომოტ მორკინალი საგურამო 14*00
ოლიმპიკი სამგორი მახათა ოლიმპიკი 14*00
აფხაზეთი დილა ახმეტელი 14*30
ვიკინგები 35 სკოლა ხილიანი 18*00
დინ-სკოლა-2 შევარდენი დინ-აკად. 19*45
მთ.გლობ. ისვენებს    

 

 

 

 

1 ტური 30/03/2019
იკინგები დილა ხილიანი 12*00
დინ-სკოლა-2 იბერია-2017 დინ-აკად. 14*00
ავაზა-2 მთ.გლობუსი ავაზა 19*30
ავაზა მორკინალი ავაზა 20*30
31/03/2019    
ოლიმპიკი 35 სკოლა ოლიმპიკი 11*00
აფხაზეთი ავაზა-1970 ახმეტელი 14*30
ლოკომოტ შევარდენი საგურამო 18*00
2 ტური 02/04/2019    
მთ.გლობუსი აფხაზეთი ხილიანი 18*00
03/04/2019    
ავაზა-1970 ვიკინგები ავაზა 16*30
დილა ოლიმპიკი გორი 18*30
04/04/2019    
მორკინალი ავაზა-2 175 სკოლა 17*00
იბერია-2017 35 სკოლა 35 სკოლა 18*00
შევარდენი ავაზა ავაზა 20*30
06/04/2019    
დინ-სკოლა-2 ლოკომოტ. დინ-აკად. 14*00
3 ტური 09/04/2019
ვიკინგები მთ.გლობ. ხილიანი 18*00
ლოკომოტ იბერია-2017 საგურამო 19*00
  10/04/2019    
ავაზა-2 შევარდენი ავაზა 16*30
აფხაზეთი მორკინალი ახმეტელი 17*00
  4/11/2019    
ოლიმპიკი ავაზა-1970 ოლიმპიკი 16*30
35 სკოლა დილა 35 სკოლა 18*00
ავაზა დინ-სკოლა-2 ავაზა 20*30
4 ტური 16/04/2019    
მორკინალი ვიკინგები 175 სკოლა 17*00
მთ.გლობ. ოლიმპიკი ხილიანი 18*30
ლოკომოტ ავაზა ავაზა 19*00
  17/04/2019    
ავაზა-1970 35 სკოლა ავაზა 16*30
იბერია-2017 დილა გორი 18*30
  20/04/2019    
დინ-სკოლა-2 ავაზა-2 დინ-აკად. 14*00
შევარდენი აფხაზეთი ახმეტელი 14*00
5 ტური 23/04/2019    
ვიკინგები შევარდენი ხილიანი 20*30
  24/04/2019    
ავაზა-2 ლოკომოტ ავაზა 16*30
აფხაზეთი დინ-სკოლა-2 ახმეტელი 17*00
დილა ავაზა-1970 გორი 18*30
  25/04/2019    
ოლიმპიკი მორკინალი ოლიმპიკი 16*30
35 სკოლა მთ.გლობ. 35 სკოლა 18*00
ავაზა იბერია-2017 ავაზა 20*30
       
6 ტური 30/04/2019    
მორკინალი 35 სკოლა 175 სკოლა 17*00
მთ.გლობ. დილა ხილიანი 18*30
ლოკომოტ აფხაზეთი საგურამო 19*00
  1/05/2019    
იბერია-2017 ავაზა-1970 ავაზა 16*30
  02/05/2019    
შევარდენი ოლიმპიკი ოლიმპიკი 16*30
ავაზა ავაზა-2 ავაზა 20*30
  04/05/2019    
დინ-სკოლა-2 ვიკინგები დინ-აკად. 14*00
       
7 ტური 04/05/2019    
ავაზა-1970 მთ.გლობ. ავაზა 19*30
  7/05/2019    
ვიკინგები ლოკომოტ ხილიანი 20*30
  08/05/2019    
ავაზა-2 იბერია-2017 ავაზა 16*30
დილა მორკინალი გორი 18*30
  09/05/2019    
ოლიმპიკი დინ-სკოლა-2 ოლიმპიკი 16*30
35 სკოლა შევარდენი 35 სკოლა 18*00
  11/05/2019    
აფხაზეთი ავაზა ახმეტელი 14*30
       
8 ტური 14/05/2019    
მორკინალი ავაზა-1970 175 სკოლა 17*00
იბერია-2017 მთ.გლობ. ხილიანი 18*30
ლოკომოტ ოლიმპიკი საგურამო 19*00
  15/05/2019    
ავაზა-2 აფხაზეთი ავაზა 16*30
შევარდენი დილა გორი 18*30
  16/05/2019    
ავაზა ვიკინგები ავაზა 20*30
  18/05/2019    
დინ-სკოლა-2 35 სკოლა დინ-აკად. 14*00
9 ტური 21/05/2019    
მთ.გლობ. მორკინალი ხილიანი 18*30
ვიკინგები ავაზა-2 ხილიანი 20*30
  22/05/2019    
ავაზა-1970 შევარდ. ავაზა 16*30
აფხაზეთი იბერია-2017 ახმეტელი 17*00
დილა დინ-სკოლა-2 გორი 18*30
  23/05/2019    
ოლიმპიკი ავაზა ოლიმპიკი 16*30
35 სკოლა ლოკომოტ 35 სკოლა 18*00
10 ტური 04.06.2019    
იბერია-2017 მორკინალი 175 სკოლა 17*00
შევარდენი მთ.გლობუსი ხილიანი 18*30
  05.06.2019    
ავაზა-2  ოლიმპიკი ავაზა 16*30
აფხაზეთი ვიკინგები ახმეტელი 17*00
  06.06.2019    
დინ-სკოლა2 ავაზა-1970 დინ-აკად. 19*45
ავაზა 35 სკოლა ავაზა 20*30
  09.06.2019    
ლოკომოტ დილა საგურამო 18*00
11 ტური 11.06.2019
მორკინალი შევარდენი 175 სკოლა 17*00
მთ.გლობუს. დინ-სკოლა2 ხილიანი 18*30
ვიკინგები იბერია-2017 ხილიანი 20*30
12.06.2019
ავაზა-1970 ლოკომოტ. ავაზა 16*30
დილა ავაზა გორი 18*30
13.06.2019
ოლიმპიკი აფხაზეთი ოლიმპიკი 16*30
35 სკოლა ავაზა-2 35 სკოლა 18*00
12 ტური 15.06.2019
ვიკინგები ოლიმპიკი ხილიანი 12*00
დინ-სკოლა2 მორკინალი დინ-აკად. 14*00
ავაზა2 დილა ავაზა 19*30
ავაზა ავაზა-1970 ავაზა 20*30
16.06.2019
აფხაზეთი 35 სკოლა ახმეტელი 14*30
ლოკომოტ მთ.გლობუსი საგურამო 18*00
იბერია-2017 შევარდენი
13 ტური 18.06.2019
მთ.გლობ. ავაზა ხილიანი 18*30
19.06.2019
მორკინალი ლოკომოტ 175 სკოლა 17*00
დილა აფხაზეთი გორი 18*30
20.06.2019
ოლიმპიკი იბერია-2017 ოლიმპიკი 16*30
ავაზა-1970 ავაზა-2 ავაზა 16*30
35 სკოლა ვიკინგები 35 სკოლა 18*00
შევარდენი დინ-სკოლა-2 დინ.აკადემია 19*45

 

1 ,,დინ სკოლა” – ნიკა ანთია 551705610 სტ. ,,დ.აკადემია”  
2 ,,დილა” გორი – გიორგი ნერგაძე 599424674 სტ ,,პარკი არენა”  
3 ,,ავაზა” – ნუგზარ ჩიტაური 599119010 სტ ,,ავაზა”  
4 ,,ავაზა 1970 ” – გია ანდღულაძე 591413989 სტ,,ავაზა”  
5 ,,ავაზა 2 ” – ანზორ ზუკაკიშილი 599141610   
6 ,,აფხაზეთი” – ემზარ ნარმანია 577170438 სტ ,,ახმეტელი”  
7 ,,მთ. გლობუსი” – გია მაისურაძე 599516228 სტ ,,ხილიანი”  
8 ,,ლოკომოტივი” – გიორგი ჯაფარიძე 593701616 სტ ,,საგურამო”  
9 ,,მორკინალი” – მამუკა ელოშვილი 577386239 სტ ,,175 სკოლა” მუხიანი
10 ,,35 სკოლა” – გელა კაკულია 599304098 სტ ,,35 სკოლა”  
11 ,,შევარდენი 1906″ – გიორგი მელიქიშვილი 595311335  
12 ,,ოლიმპიკი” – მერაბ კაპანაძე 598988202 სტ. ,,ოლიმპიკი”  
13 ,,იბერია 2017″ – როლანდ ხვისტანი 591414143   
14 ,,ვიკინგები” – ვასილ ხაჩიძე 598555777 სტ ,,ხილიანი”   
     
     
  სამსაჯო განყოფილების ხელმძღვანელი   
  ლევან ვარამიშვილი 577 03 17 17  
     
  საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი  
  რამინ რობაქიძე 577 95 28 81  
   

 

Leave a Reply