Month

January 2019

გუნდების რეგისტრაცია

თბილისის ფეხბურთის ფედერაციაში დაიწყო ელიტ ლიგის, თბილისის ლიგისა და უ-18 (2001/2002) გუნდების რეგისტრაცია,  გათამაშებები გაიმართება U -18 (01/02), ელიტ ლიგის 2003,04,05,06,07,08,09 და...
Read More