Single Blog Title

This is a single blog caption

მშვიდობის თასი 2019 2006 – იანების ცხრილები

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2006 წ.წ.

A ჯგუფი

  1. 35 სკოლა თბილისი
  2. საქ.უნივერს.-2 თბილისი
  3. ვიკინგები თბილისი
  4. ერედვი სამაჩაბლო

                                                                                                                          I ტური

                                                                                                                         10 თებერვალი, კვირა

საქართ.უნივერს.-2 – ვიკინგები                                                            10:00

35 სკოლა – ერედვი                                                                                      12:00

                                                                                                                           II ტური

                                                                                                                        16 თებერვალი,შაბათი 

35 სკოლა – საქ.უნივერს.-2                                                                         12:00

                                                                                                                         17 თებერვალი,კვირა

ვიკინგები – ერედვი                                                                                     12:00

 

                                                                                                                           IIIტური

                                                                                                                          24 თებერვალი,კვირა   

35 სკოლა – ვიკინგები                                                                                    11:00

საქართ.უნივერს.-2 – ერედვი                                                                    15:00

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

გუნდები
ვიკინგი 2 2 0 0 11 2 6
საქ. უნივერს 2 2 1 0 1 5 4 3
ერედვი 2 1 0 1 4 9 3
35 სკოლა 2 0 0 2 2 7 0

                                                                                                                              2 მარტი,შაბათი       

                                     გუნდები,რომლებიც ვერ მოხვდნენ ნახევარფინალში

A-3 – B-3                                           10:00

A-4 – B-4                                          11:00

                                                                              3 მარტი,კვირა

                                                                                  ½  ფინალი

A-1 – B-2                                           11:00                             

B-1 – A-2                                           12:00

 

                                                                             9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                            11:00

                                                                             10 მარტი,კვირა

ფინალი                                                               10:30

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2006 წ.წ.

Bჯგუფი

  1. ავაზა თბილისი
  2. განთიადი კასპი
  3. რუსთავი რუსთავი
  4. საქ.უნივერს. თბილისი

 

                                                                                                      I ტური

                                                                                                     10 თებერვალი,კვირა

ავაზა – საქ.უნივერს.                                                                11:00

განთიადი – რუსთავი                                                              16:00

 

                                                                                                      II ტური

                                                                                                     17 თებერვალი,კვირა

ავაზა – განთიადი                                                                     13:00

რუსთავი – საქ.უნივერს.                                                       16:00

 

                                                                                                        IIIტური

                                                                                                        23 თებერვალი,შაბათი 

ავაზა – რუსთავი                                                                         17:00

                                                                                                        24 თებერვალი,კვირა

საქართ.უნივერს. – განთიადი                                             16:00

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

 

გუნდები
რუსთავი 2 2 0 0 10 1 6
ავაზა 2 1 0 1 9 5 3
განთიადი 2 1 0 1 6 8 3
საქ. უნივერს 2 0 0 2 0 11 0

                                                                                                                                 2 მარტი,შაბათი      

                                        გუნდები,რომლებიც ვერ მოხვდნენ ნახევარფინალში

A-3 – B-3                                           10:00

A-4 – B-4                                          11:00

                                                                                3 მარტი,კვირა

                                                                                   ½  ფინალი

A-1 – B-2                                           11:00                             

B-1 – A-2                                           12:00

                                                                           9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                         11:00

                                                                          10 მარტი,კვირა

ფინალი                                                             10:30

Leave a Reply