Single Blog Title

This is a single blog caption

მშვიდობის თასი 2019 2007 – იანების ცხრილები

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2007 წ.წ.

ჯგუფი

  1. მიმინო-1თბილისი
  2. 35 სკოლათბილისი
  3. გორი-2 გორი
  4. ნორჩი დინამო თბილისი

                                                                                                                I ტური

                                                                                                               9 თებერვალი,შაბათი

მიმინო-1 – ნ.დინამო                                                                      15:00

                                                                                                              10 თებერვალი,კვირა

35 სკოლა – გორი-2                                                                          14:00

                                                                                                               II ტური

                                                                                                              16 თებერვალი,შაბათი 

გორი-2 – ნ.დინამო                                                                          15:00

17 თებერვალი,კვირა

მიმინო-1–35 სკოლა                                                                       10:00

                                                                                                               IIIტური

                                                                                                               23 თებერვალი,შაბათი 

მიმინო-1 – გორი-2                                                                            13:00

35 სკოლა – ნ.დინამო                                                                       15:00

    სატურნირო  მდგომარეობა  

 

გუნდები
ნ. დინამო 2 2 0 0 14 0 6
35 სკოლა 2 2 0 0 14 1 6
მიმინო 1 2 0 0 2 0 11 0
გორი 2 2 0 0 2 1 17 0

                                                    გუნდები,რომლებიც ვერ მოხვდნენ ნახევარფინალში                                                                                                                                       2 მარტი,შაბათი      

A-3 – B-3                                            12:00

A-4 – B-4                                            13:00

                                                                                             3 მარტი,კვირა

                                                                                                ½  ფინალი

A-1 – B-2                                           13:00                             

B-1 – A-2                                           14:00

                                                                                                 

                                                                                             9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                                            12:00

                                                                                            10 მარტი,კვირა

ფინალი                                                                              11:30

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2007 წ.წ.

Bჯგუფი

  1. გორი-1 გორი
  2. გრანდითბილისი
  3. მიმინო-2თბილისი
  4. საბურთალოს სკოლა თბილისი                                            

 

                                                                                                                 I ტური

                                                                                                                9 თებერვალი,შაბათი

გრანდი – მიმინო-2                                                                           14:00

                                                                                                                10 თებერვალი,კვირა

გორი-1 – საბ.სკოლა                                                                          15:00

 

                                                                                                                II ტური

                                                                                                               16 თებერვალი,შაბათი 

გორი-1 – გრანდი                                                                              14:00

17 თებერვალი,კვირა

მიმინო-2–საბ.სკოლა                                                                      11:00

 

                                                                                                               IIIტური

                                                                                                              23 თებერვალი,შაბათი 

გორი-1 – მიმინო-2                                                                            14:00

                                                                                                             24 თებერვალი,კვირა

გრანდი – საბ.სკოლა                                                                         13:00

 

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

 

გუნდები
საბ – სკოლა 2 2 0 0 8 2 6
გორი 1 2 1 0 1 4 4 3
მიმინო 2 2 1 0 1 5 9 3
გრანდი 2 0 0 2 5 7 0

                                                                                                                                     2 მარტი,შაბათი                                                                                         

                                                 გუნდები,რომლებიც ვერ მოხვდნენ ნახევარფინალში

A-3 – B-3                                                     12:00

A-4 – B-4                                                     13:00

                                                                                      3 მარტი,კვირა

                                                                                          ½  ფინალი

A-1 – B-2                                                   13:00                             

B-1 – A-2                                                   14:00

 

                                                                                 9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                             12:00

                                                                                10 მარტი,კვირა

ფინალი                                                                11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply