Single Blog Title

This is a single blog caption

მშვიდობის თასი 2019 2008 – იანების ცხრილები

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2008 წ.წ.

Aჯგუფი

  1. ლომები თბილისი
  2. საბურთალოს სკოლა თბილისი
  3. განთიადი კასპი
  4. ჩემპიონი თბილისი
  5. 35 სკოლა-3 თბილისი                              

 

                                                                                                              I ტური

                                                                                                              10 თებერვალი,კვირა

განთიადი – ჩემპიონი                                                                       13:00                                                                     

საბ. სკოლა – 35 სკოლა-3                                                                   17:00

ლომები – ისვენებს.

 

 

                                                                                                                 II ტური

                                                                                                                 16 თებერვალი,შაბათი 

ლომები – საბ.სკოლა                                                                            13:00

                                                                                                                   17 თებერვალი,კვირა

35 სკოლა-3–განთიადი                                                                       15:00

ჩემპიონი – ისვენებს.

                                                                                                                     IIIტური

                                                                                                                     20 თებერვალი,ოთხშაბათი   

საბ.სკოლა – განთიადი                                                                             14:00

ლომები – ჩემპიონი                                                                                   17:00

35 სკოლა-3  – ისვენებს.  

 

 

                                                                                                                      IVტური

                                                                                                                  23 თებერვალი,შაბათი  

ჩემპიონი – 35 სკოლა-3                                                                        10:00

                                                                                                                  24 თებერვალი,კვირა

განთიადი – ლომები                                                                             14:00

საბ.სკოლა – ისვენებს.

 

 Vტური

                                                                                                                   27თებერვალი,ოთხშაბათი    

35 სკოლა-3 – ლომები                                                                           14:00

ჩემპიონი – საბ.სკოლა                                                                         17:00

განთიადი – ისვენებს.

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

გუნდები
საბ. სკოლა 3 2 0 1 11 3 6
ჩემპიონი 2 1 0 1 8 4 3
35 სკოლა 3 2 1 0 1 5 5 3
ლომები 2 1 0 1 3 7 3
განთიადი 3 1 0 2 5 13 3

                                                                                          ½  ფინალი                                                                                   2 მარტი,შაბათი              

A-1 – B-2                                                                        16:00

B-1 – A-2                                                                        17:00

 

                                                                                   9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                                             13:00

                                                                                 10 მარტი,კვირა  

ფინალი                                                                         12:30

 

 

მ შ ვ ი დ ო ბ ი ს   თ ა ს ი  – 2019

2008 წ.წ.

Bჯგუფი

  1. ნორჩი დინამო თბილისი
  2. ვიკინგები თბილისი
  3. 35 სკოლა-1 თბილისი
  4. ოლიმპიკი თბილისი
  5. 35 სკოლა-2 თბილისი                    

 

                                                                                                                   I ტური

                                                                                                                  9 თებერვალი,შაბათი

ვიკინგები – 35 სკოლა-2                                                                    10:00                                                                     

35 სკოლა-1 – ოლიმპიკი                                                                    12:00

ნ.დინამო – ისვენებს.

 

                                                                                                                    II ტური

                                                                                                                    16 თებერვალი,შაბათი 

ნ.დინამო – ვიკინგები                                                                          16:00

                                                                                                                    17 თებერვალი,კვირა

35 სკოლა-2–35 სკოლა-1                                                                       14:00

ოლიმპიკი – ისვენებს.

                                                                                                                    IIIტური

                                                                                                                     20 თებერვალი,ოთხშაბათი   

ვიკინგები – 35 სკოლა-1                                                                         15:00

ნ.დინამო – ოლიმპიკი                                                                             16:00

35 სკოლა-2  – ისვენებს. 

 

                                                                                                                         IVტური

                                                                                                                       23 თებერვალი,შაბათი  

ოლიმპიკი – 35 სკოლა-2                                                                           11:00     

35 სკოლა-1 – ნ.დინამო                                                                              16:00

ვიკინგები – ისვენებს.

 

                                                                                                                          Vტური

                                                                                                                          27თებერვალი,ოთხშაბათი    

35 სკოლა-2 – ნ.დინამო                                                                                 15:00

ოლიმპიკი – ვიკინგები                                                                                 16:00

35 სკოლა-1 – ისვენებს.

 

    სატურნირო  მდგომარეობა

 

გუნდები
ვიკინგი 3 3 0 0 14 0 9
35 სკოლა 1 3 2 0 1 16 5 6
ნ. დინამო 2 1 0 1 14 2 3
35 სკოლა 2 2 0 0 2 0 18 0
ოლიმპიკი 2 0 0 2 1 20 0


                                                                                       
½  ფინალი                                                                                         2 მარტი,შაბათი                                                                                                       

A-1 – B-2                                                                        16:00

B-1 – A-2                                                                        17:00

 

 

 

                                                                                             9 მარტი,შაბათი

მატჩი 3-4 ადგილისათვის                                             13:00

                                                                                             10 მარტი,კვირა  

ფინალი                                                                                12:30

 

 

 

 

Leave a Reply